Bærekraftsrapporten 2023: Veien mot en bærekraftig og sunn økonomi

2023 var et år preget med stigende inflasjon og økte lånekostnader i Europa. Denne rapporten gir innsikt i hvordan Intrum har bidratt til å bekjempe økonomisk press og fremme veien mot en mer bærekraftig fremtid.

Les mer og last ned rapporten her. 

I løpet av 2023 opplevde europeiske husholdninger og bedrifter økonomisk press på grunn av stigende inflasjon og økte lånekostnader. Flere selskaper prioriterte å bevare kontantstrømmen ved å utsette utbetalinger, noe som medførte omfattende likviditetsutfordringer over hele Europa. Intrum spilte en nøkkelrolle ved å assistere 5,1 millioner enkeltpersoner mot gjeldsfrihet og sikret 105 milliarder SEK for sine klienter. I et økonomisk landskap preget av kontinuerlige endringer og utfordringer, understreker dette Intrums rolle i det økonomiske økosystemet.

Gjeldsfrihet og grønne løsninger i Norge
I Norge jobber vi målrettet med bærekraft, drevet av målet om en sunn økonomi gjennom stadige forbedringer innen miljø, sosiale forhold og god selskapsstyring (ESG). Til tross for økonomisk nedgang, oppnådde 189 827 nordmenn gjeldsfrihet gjennom Intrum Norge i 2023. Vårt engasjement strekker seg også til samarbeid med Røde Kors og Nettverk etter soning – et partnerskap som vi utvidet fra Oslo til Trondheim. Sentralt i vårt miljøarbeid står jakten på bærekraftige løsninger for å redusere våre CO2-utslipp. Siden 2019 har vi lyktes med å redusere våre CO2-utslipp knyttet til energiforbruk, forretningsreiser og firmabiler med 53%. 

Press release kan leses her