Ivareta sårbare sluttkunder

Det kan være mange årsaker til at en kunde ikke betaler. Både helsetilstand, begrensende kunnskaper og uforutsette hendelser kan påvirke dette. Som en stor aktør i inkassobransjen, er vi opptatte av å identifisere sluttkunder i sårbare situasjoner og finne de beste løsningene – både for deg og dine kunder.

Ulike sårbarhetsfaktorer

Sårbarhet kommer i mange ulike former. En kunde kan ha økonomiske utfordringer, mentale vanskeligheter eller andre fysiske plager. I slike tilfeller er det viktig å være fleksibel og tilrettelegge tjenestene basert på deres ønske og behov. En kunde kan ha et psykisk helseproblem, men likevel være i stand til å gjøre økonomisk gode beslutninger.

Rettferdig og etisk kundebehandling

Intrums fire kjerneverdier er empati, etikk, engasjement og løsninger. For å oppfylle disse og gi rettferdig kundebehandling, har vi innført strenge retningslinjer. Målet vårt er å kunne hjelpe alle med håndtering av gjeld – også de som står midt i en vanskelig tid.

Få hjelp av Intrum til å finne de beste løsningene

Vi ser på hver sak som unik, og tilrettelegger betalingsoppfølgingen slik at både du og kunden som ikke har betalt, blir ivaretatt. Våre saksbehandlere har lang erfaring med ulike inkassosaker, og jobber hver dag for å finne de beste løsningene – både for deg og dine kunder!