Ingen er like, men alle har samme likeverd

Hos oss skal det være plass til alle. Dette er dessverre ikke noe som kommer av seg selv, derfor innebærer det at vi må ta aktive valg hver dag.

Det er en menneskerett å alltid kunne være den du er.

Vi i Intrum ønsker å bidra til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Alle er en ressurs for samfunnet, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet eller kjønnsidentitet.

I vår Mangfolds- og likestillingserklæring har vi et særlig fokus på:

  1. Rekruttering
  2. Opplæring og utvikling
  3. Lønnsbetingelser og arbeidsvilkår
  4. Beskyttelse mot mobbing og trakassering