Vi er Miljøfyrtårnsertifisert, og det er vi veldig stolte av

Vi skal redusere vårt CO2 fotavtrykk og være en aktiv bidragsyter til den grønne omstillingen. I dette arbeidet er det behov for et miljøledelsessystem fra en anerkjent tredje part. Miljøfyrtårn gir oss det verktøyet vi trenger for målrettet arbeid for en positiv bærekraftig endring.

Sertifiseringen er ingen hvilepute

Sertifiseringen har mange positive effekter internt og ekstern. Det mest åpenbare er det kvalitetsstempelet som dette gir arbeidet vi gjør. Det er viktig både for våre kunder og alle nåværende ansatte og fremtidige kollegaer.

En annen viktig del er kravet om årlig rapportering og re-sertifisering hvert 3 år. Det kreves innsats og endringsvilje for å fortsette forbedringsarbeidet og hele tiden nå nye mål. Vi er stolte av at alle våre kontorer er Miljøfyrtårnsertifisert, både på Smestad, Røyken og kontoret i Trondheim.

Les mer om Miljøfyrtårn her. (www.miljofyrtarn.no)