Dette er rekrutteringsprosessen hos Intrum

Når du søker jobb hos oss går du gjennom en rekrutteringsprosess som består av flere faser. Formålet er at både du som kandidat, og vi som arbeidsgiver, skal bli godt kjent med hverandre.

Kom som du er

Vi i Intrum ønsker å bidra til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vi anerkjenner vår forskjellighet og vet at dette er en styrke. Vi vet at vi utgjør alle en ressurs for samfunnet, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell legning. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss. Kom som du er.

Fasene i rekrutteringsprosessen

Videointervju 

Første del av rekrutteringsprosessen vår inkluderer ofte et videointervju. Her har vi forhåndsinnspilt noen spørsmål til deg, som du svarer på ved opptak fra din PC via kamera og mikrofon. Du vil få gode instrukser til hvordan du skal gjøre det. Videointervjuer er en god måte å bli kjent med deg på i første fase av rekrutteringsprosessen, og du får tid til å tenke gjennom svarene dine.

Personlig intervju

Andregangsintervjuet består som oftest av et personlig intervju. Enkelte ganger vil andregangsintervjuet være et online intervju. Vi ønsker uansett å sørge for at du får en god opplevelse med personlig kontakt i denne fasen. Agendaen for andregangsintervjuet inneholder ofte et «omvendt intervju» og ofte en case-presentasjon. Under et omvendt intervju er det du som stiller spørsmålene til oss. 

Tredjegangsintervju

Fagspesialister og ledere vil bli invitert til et tredjegangsintervju for en siste snakk og forventningsavstemming, før du eventuelt får et jobbtilbud. 

Tester

Du vil ofte bli presentert for en evnetest og en personlighetstest i løpet av rekrutteringsprosessen. Vi samarbeider med dyktige testleverandører, og vi tilpasser testene og rekkefølgen til den aktuelle stillingen. 

Din evaluering av prosessen

Vi evaluerer vår rekrutteringsprosess med alle kandidater der har deltatt i rekrutteringsprosesser hos oss. Du vil bli bedt om å gi oss en kort evaluering i de ulike fasene av rekrutteringsprosessen. Vi setter stor pris på at du svarer på disse.


Søk jobb i Intrum