Intrum er en lærende organisasjon

Vår kompetanse er vårt fremste konkurransefortrinn og hos oss i Intrum arbeider vi hele tiden med å utvikle oss og bli bedre. Vi tilrettelegger for din læring gjennom gode læringsarenaer og vi ønsker at du som medarbeider får utvikle deg og vokse i din rolle. Vi oppfordrer alle våre medarbeidere til å ta ansvar for egen læring og å sette seg gode læringsmål gjennom året.

Growing by making a difference

Vi har løpende tilbud for utvikling til ledere og medarbeidere, og vi bruker en rekke læringsverktøy som LinkedIn Learning, gamification, e-læring og mer tradisjonell klasseromsundervisning. Dette sikrer et variert tilbud som treffer mange, og vi trener og lærer på morsomme og engasjerende måter.  

Vi tar «Growing by making a difference» på alvor.

Kom og bli med oss på laget!