«Mangfold er det som får oss til å nå målene våre»

Mangfold er det som får oss til å nå målene våre. Vi må finne den beste balansen mellom profil, ferdigheter og kompetanse uavhengig av kjønn. Mangfold hjelper oss å se forskjellige vinkler, oppnå mål og øke motivasjonen.

«Ha tro på deg selv. Du trenger ikke krysse av for alle boksene og prøve å være perfekt, noen ganger er det godt nok», sier Pia Bach Jensen, Operations Director hos Intrum.

Hvorfor er mangfold viktig i yrkeslivet?

Mangfold er det som får oss til å nå målene våre. Vi må finne den beste balansen mellom profil, ferdigheter og kompetanse uavhengig av kjønn. Mangfold hjelper oss å se forskjellige vinkler, oppnå mål og øke motivasjonen.

 

Tror du at kvinner leder annerledes enn menn? Hvis ja, hvordan?

Selv om jeg tror at ulikheter i lederskapet er avtagende, merker jeg fortsatt en forskjell. Generelt sett kan kvinnelige ledere ha et bredere fokus på det personlige aspektet av de ansattes velvære enn enkelte mannlige ledere kanskje har. Jeg tror det er viktig å ta vare på ansatte og ta seg av ting som også inkluderer privatlivet. 

 

Hvordan vil du beskrive din måte å lede på?

En tidligere leder og mentor fortalte meg en gang at «for å kunne behandle mennesker likt, må du behandle dem ulikt». Jeg har prøvd å innføre dette i min lederstil. Jeg streber etter å være ærlig og personlig, men samtidig delegere og gi mine ansatte ansvar. Jeg tror at dette vil gi like mye motivasjon og engasjement som jeg personlig føler når jeg blir delegert ansvar.

Godta utfordringene du blir tilbudt. Ikke vær redd for endring og følelsen av å miste bakken under føttene – du kan ende opp med å fly.
Global Front Officer Director, Intrum Danmark

Hva er ditt viktigste tips til unge kvinner som starter sine karrierer?

Ha tro på deg selv. Kvinner er generelt mindre selvsikre enn menn, men stol på din egen kompetanse og erfaringer. Du trenger ikke krysse av for alle boksene og prøve å være perfekt, noen ganger er det godt nok. Og godta utfordringene du blir tilbudt. Ikke vær redd for endring og følelsen av å miste bakken under føttene – du kan ende opp med å fly.

 

Ser du noen spesifikke utfordringer for kvinner i lederstillinger?

Hvis en kvinne har riktig kompetanse og erfaring for rollen, så tror jeg at den største utfordringen ligger i kvinnen selv. Både når det gjelder selvtillit og kanskje skyldfølelse. I mine første år i lederstillinger følte jeg skyld når jeg ikke var hjemme med sykt barn eller deltok på et skolearrangement, til tross for at mannen min var og fortsatt er ekstremt støttende.

 

Hva gjør deg mest stolt i arbeidet ditt hos Intrum?

Vi på Intrum har nettopp begitt oss ut på en spennende reise, som tillater oss å gradvis bygge opp og utnytte synergiene. Den beste praksis og kompetanse blir til ETT Intrum på tvers av alle markeder. Jeg er stolt over å ta del i dette, å fortsette å motivere våre ansatte og gjøre en forskjell.