Mangfold gjør at vi blir bedre på problemløsing

Mohammed Salloum jobber som Chief Transformation Program Officer hos Intrum. Han har delt noen tanker om mangfold og lederskap.

Mohammed Salloum jobber som Chief Transformation Program Officer hos Intrum

Hvorfor er mangfold viktig i yrkeslivet?

Mangfold gjør at vi kan bli bedre på kognitiv prosessering, utveksling av informasjon og problemløsing. Det gir grunnlag for ideer, erfaringer og perspektiver som kan utveksles og bygges videre på. Jeg kan fortsette i det vide og det brede om alle fordelene med et mangfoldig team, men bunnlinjen er at det forbedrer ytelsen både på personlig og organisatorisk nivå.

Tror du at kvinner leder annerledes enn menn? Hvis ja, hvordan?

Min personlige mening er at ledelse ikke avhenger av kjønn, men av andre aspekter som personligheter og erfaringer. Selv om noen av de beste lederne jeg har jobbet med innen interessentledelse og samarbeid har vært kvinner, tror jeg verdiene og erfaringene påvirker lederstilen.

Hvordan vil du beskrive din måte å lede på?

Jeg foretrekker å lede slik jeg selv vil bli ledet. Å få overordnet veiledning, men å stå fritt til å ta eierskap og styre et gitt domene. For meg er det derfor viktig å delegere ansvar og å se at teamet mitt utvikler seg og utmerker seg.

Mangfold forbedrer ytelsen både på personlig og organisatorisk nivå.
Mohammed Salloum, Chief Transformation Program Officer i Intrum.

Hva er ditt viktigste tips til unge talenter som starter sine karrierer?

Jeg tror det er viktig at unge talenter bruker sin uerfarenhet til sin egen fordel. Still spørsmål og utforsk hvorfor ting er som de er. Nye perspektiver fra unge sinn som fortsetter å utfordre, gir viktig verdi for selskapet.

Har du lagt merke til noen forskjeller i utfordringer mellom kvinner og menn i lederstillinger?

Min erfaring forteller meg at kvinner pleier å være mer ydmyke enn menn. Derfor tror jeg kvinner bør bli flinkere til å ta æren for alle sine fantastiske resultater og innsats.

Hva gjør deg mest stolt i arbeidet ditt hos Intrum?

Intrum er en arbeidsplass med en stolt tradisjon, med smarte og motiverte mennesker på en veldig spennende reise! Jeg er stolt over å ta del i dette.