«Mitt beste tips for unge kvinner som starter sine karrierer, er å finne en mentor»

Mangfold muliggjør dynamikk på arbeidsplassen. Din suksess som leder avhenger av din evne til å skape en kultur der alles stemme blir hørt og tatt på alvor. Ved å ha et mangfoldig team får du mange forskjellige innfallsvinkler og ideer om hvordan du kan løse utfordringer. For meg er det et must.

Susanne Allenberg, leder for Intrum Global Business Services.

Hvorfor er mangfold viktig i yrkeslivet?

Mangfold muliggjør dynamikk på arbeidsplassen. Din suksess som leder avhenger av din evne til å skape en kultur der alles stemme blir hørt og tatt på alvor. Ved å ha et mangfoldig team får du mange forskjellige innfallsvinkler og ideer om hvordan du kan løse utfordringer. For meg er det et must.

Tror du at kvinner leder annerledes enn menn? Hvis ja, hvordan?

Jeg vil si både ja og nei. Jeg tror ledelse er mer avhengig av personen og ferdighetene enn av kjønn. Som leder tror jeg vi blir klokere med alderen, i det minste håper jeg det.

Hvordan vil du beskrive din måte å lede på?

Jeg tror på en flat organisasjon, hvor folks stemme og utvikling betyr noe. Jeg elsker når mine ansatte og kollegaer utfordrer meg. Å kunne utfordre sjefen din er et bevis på at vi har en kultur og et arbeidsmiljø med høy grad av tillit. Jeg vil at dialogene og leveransene skal fokusere på våre viktigste interessenter: våre ansatte, våre kunder og deres kunder.

Finn en mentor. Noen som kan hjelpe deg med å navigere og fortsette å utvikle deg og dine sterke sider.
Susanne Allenberg, leder for Intrum Global Business Services.

Hva er ditt viktigste tips til unge kvinner som starter sine karrierer?

Finn en mentor. Noen som kan hjelpe deg med å navigere og fortsette å utvikle deg og dine sterke sider. Ta avgjørelser basert på fakta kombinert med en analyse av situasjonen. Og ikke minst: fortsett å tenke STORT.

Hva gjør deg mest stolt i arbeidet ditt hos Intrum?

Jeg blir spesielt stolt når jeg er i møte og teamet mitt helt tar over dialogen, med fokus på løsninger og kreative innovasjoner. Jeg vet at jeg fullt ut kan stole på kompetansen og erfaringen til mine ansatte, og det er givende når vi leverer høy verdi til våre interessenter.