Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Ingen konkursdramatikk i 2018

Lindorff avfeier dramatikken rundt konkurstallene for fjoråret, og peker i stedet på positive tegn til omstillingsevne og høy aktivitet i norsk økonomi. Verdt å merke seg er likevel at flere større selskaper går konkurs.

Lindorff avfeier dramatikken rundt konkurstallene for fjoråret, og peker i stedet på positive tegn til omstillingsevne og høy aktivitet i norsk økonomi. Verdt å merke seg er likevel at flere større selskaper går konkurs.

Absolutte konkurstall er misvisende

Flere medier meldte om dramatisk og rekordhøy konkursøkning for 2018 da tallene var klare på nyåret. Lindorffs analytiker maner til å ikke blåse tallene ut av proporsjoner, og at man må vurdere konkurstallene i sammenheng med andre faktorer. Ikke minst det totale antallet selskaper.

- Konkursøkningen for 2018 har i flere medier blitt fremstilt som dramatiske. Men vi må ikke dra disse tallene ut av proporsjoner. Ser vi på konkursandelen er det praktisk talt ingen økning. Å bare måle på absolutte konkurstall blir misvisende, sier analytiker Tor-Erik Wold Ingebretsen i Lindorff.

Konkurstall viser omstillingsevne

For norsk økonomi trekker Lindorff frem vekst i husholdningenes etterspørsel som et klart positivt tegn. I tillegg ser kreditthåndteringsselskapet bedring i tallene for arbeidsledighet og sysselsetting, noe som danner et positivt grunnlag for tilbudssiden i økonomien. I lys av disse grunnlagsindikatorene er konkursutviklingen et tegn på positiv omstilling.

- Evnen til å omstille er helt nødvendig for å opprettholde konkurranseevnen og sikre arbeidsplasser. Omstilling i næringslivet pågår hele tiden. At vi har sett en økning i både antall nyetableringer så vel som konkurser betyr at flere selskaper enn tidligere skiftes ut. Det kan være et sunnhetstegn i en økonomi med stadig større krav til endring og innovasjon, sier Ingebretsen.

Flere større selskaper konkurs

Siden oljeprisfallet i 2014 har det vært en markant økning i antall ansatte per konkurs over hele landet (se figur).

- Dette tyder på at det er noe mer etablerte selskaper som går konkurs, og at omstillingen påvirker fordeling av arbeidskraft i alle landets regioner. Vi ser imidlertid tegn på at denne veksten kan flate noe ut. Utviklingen er noe vi vil holde øye med, sier Ingebretsen.

Lindorff legger vekt på at tiden fremover kan innebære større risiko for de som yter kreditt fordi sakene som først går til inkasso kan bli tyngre å løse.

- Vi ser en utflating i veksten i økonomisk aktivitet mellom bedriftene (transaksjonsvolumene, se figur). Dette fører til at veksten i tap - målt i inkasso - også flater ut, samtidig som at forpliktelsene som først går til inkasso blir tyngre å løse. Dette betyr at større andel av det som først blir misligholdt til syvende og sist også blir til tap for den enkelte kredittyter, sier Ingebretsen.

Bygg, varehandel og overnatting på topp i 2018

Høye konkurstall er normalen innenfor bygg- og anleggsbransjen, og i varehandelen, uten at konkursrisikoen i disse bransjene totalt sett har økt nevneverdig.

- Hotell- og restaurantbedrifter er det verdt å holde et øye med. Det har vært tydeligst vekst i konkursandeler over tid innenfor overnatting og servering, uten at vi vurderer denne økningen til å være dramatisk. Det vi ser er at økningen gjelder stort sett hele næringslivet, i tillegg til å være en nasjonal trend, sier Ingebretsen.

Les mer om dette i den nyeste Lindorffanalysen.