Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Økonomi-spørsmålene norske pensjonister lurer på

Ikke overraskende har de fleste som ringer til Økonomitelefonen for pensjonister spørsmål knyttet til pensjon. Etter pensjon er det boliglån og skatt som er de to største temaene.

Økonomitelefonen for pensjonister er et tilbud til pensjonister som trenger råd om personlig økonomi, og nesten 10 prosent av de som kontakter Økonomitelefonen har økonomiske problemer de ønsker å få råd om.

Statistikk fra Lindorff viser at stadig flere eldre får problemer med å betale regningene sine, og siden 2012 har antall inkassosaker blant personer som er over 60 år økt med 40 prosent. Dette kan være en av årsakene til at stadig flere eldre også benytter seg av muligheten til å be om assistanse fra Økonomitelefonen for pensjonister.

Kan bli høyere i 2019

I løpet av første halvår av 2019 fikk Økonomitelefonen for pensjonister 146 telefoner, mens tallet for hele 2018 samlet var 254. Hvis antall telefoner opprettholdes resten av året, betyr det at tallet for 2019 kan komme opp i nærmere 300.

-Det er hyggelig at de som lurer på noe og som har økonomiske problemer tar kontakt med oss. Innringerne virker svært fornøyde med svarene de får og med tilbudet med Økonomitelefonen, sier administrator for telefontjenesten, Carsten O. Five.

Five er selv en nestor innenfor personlig økonomi i Norge, og var en av grunnleggerne av bladet Dine Penger som så dagens lys allerede i 1983.

-Folk har ganske forskjellig privatøkonomi. Noen pensjonister har ganske god råd, andre har det vanskelig – særlig enslige minstepensjonister. For den siste gruppen er Økonomitelefonen svært viktig, sier Five.

Flest kvinner ringer inn

Gjennom mange år har det vært slik at to tredjedeler av inkassosaker har vært tilknyttet menn, mens en tredjedel har vært tilknyttet kvinner. Likevel er det nesten dobbelt så mange kvinner som menn som kontakter Økonomitelefonen for pensjonister. Årsakene til dette kan være sammensatt, som at kvinner gjerne lever lenger enn menn. Det kan også være slik at kvinner er flinkere til å be om hjelp når det kommer til økonomiske problemer. Lindorffs statistikk viser at det er like stor andel kvinner som menn som tar kontakt pr telefon om sin inkassosak.

Økonomitelefonen for Pensjonister foregår i regi av Pensjonistforbundet, mens Lindorff bistår faglig og økonomisk. Samarbeidsavtalen ble annonsert i fjor.