Vår tilnærming til innfordring under koronautbruddet

​Utbruddet av koronaviruset skaper utfordringer for hele samfunnet. I Norge har regjeringen innført omfattende tiltak for å begrense smittefaren og motvirke de negative konsekvensene av utbruddet. Vår holdning i Lindorff er at vi alle har et felles ansvar for å bidra til tiltak og løsninger som vil hjelpe samfunnet både nå og etter at krisen er over.

Generelt forventer vi at flere bedrifter og husholdninger kommer til å få økonomiske problemer i løpet av andre kvartal, og at det kan føre til en økning i misligholdt gjeld. Det kan også bli vanskeligere å inndrive misligholdt gjeld, og løsningsgraden på inkassosaker kan gå ned. Utover dette er det for tidlig å gi detaljerte anslag på de økonomiske konsekvensene. Det vil blant annet avhenge av hvor lenge situasjonen varer og omfanget av myndighetenes tiltak for å motvirke effektene.

-Mange husholdninger og bedrifter går nå inn i en svært krevende økonomisk periode med mye usikkerhet. Vi har stor forståelse for den belastningen dette påfører folk, og vil fortløpende vudere hvilke grep vi kan ta for å hjelp de som havner i økonomisk uføre. Ingen har vært forberedt på denne situasjonen, og vi har alle et ansvar for å bidra til den felles dugnaden, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administerende direktør i Lindorff.

Våre retningslinjer

Interessene til våre kunder er helt klart viktig å ivareta, samtidig som vi ønsker å finne gode løsninger for personer og bedrifter som plutselig havner i en særskilt vanskelig økonomisk situasjon. Vi har vært i dialog med flere kunder allerede om hvordan vi best kan håndtere denne balansegangen. Internt har vi utarbeidet følgende anbefalte retningslinjer for hvordan vi skal gå i møte med personer og bedrifter som får økonomiske problemer som følge av koronautbruddet.

 • Vi vil ha økt fokus på dialog med skyldnere og vil prioritere å være tilgjengelige for å ta imot inngående henvendelser. Vi ser for oss at det vil bli aktuelt å:
  • Inngå flere langsiktige avdragsavtaler
  • Gi betalingsutsettelser etter individuell vurdering
  • Anbefale refinansiering etter individuell vurdering
  • Generelt være mer fleksible i måten vi finner løsninger på
 • Med mindre vi har avtalt noe annet med våre kunder, vil vi fortsette å ringe ut til skyldnere. Vi vil som alltid prioritere å ha en god dialog med skyldnere om hvordan vi kan finne gode løsninger og vi vil legge ekstra vekt på å opptre varsomt
 • Vi mener det ikke er hensiktsmessig å benytte konkurs som virkemiddel nå
 • Vi vil ikke sende ut begjæringer om tvangssalg
 • Vi vil fortsatt sende forliksklager og utleggsforretninger, men disse vil ikke bli behandlet av henholdsvis forliksrådet og namsmannen. Vi vil vurdere situasjonen til den enkelte person eller bedrift før dette gjøres
 • Oppsøk og innhenting stilles i bero. Vi vil gjøre det mulig for skyldnere å levere gjenstander tilbake frivillig