Å fryse inkassosaker vil gjøre vondt verre

Det vil være totalt uansvarlig og gjøre en vond situasjon verre om vi fryser all inkassovirksomhet slik Geir Jøsendal, universitetslektor i rettsvitenskap ved NTNU, anmoder regjeringen om å gjøre i et intervju med Stavanger Aftenblad 26. mars.

Det skriver Lindorff, Kredinor, Visma Financial Services, Sergel, Conecto, Pacta og Virke Inkasso i et debattinnlegg i Stavanger Aftenblad.

Etter at regjeringen innførte tøffe tiltak for å bekjempe koronautbruddet, har antall permitterte i landet skutt i været. Et stort antall husholdninger og bedrifter får nå en svært krevende økonomisk tilværelse. I inkassobransjen vurderer vi fortløpende hvilke grep vi kan ta for å finne løsninger for dem som nå får problemer.

Å slutte å kreve inn penger er ikke løsningen. En av de mest skadelige effektene ved en økonomisk nedgang er at flyten av penger og kreditt stopper opp. Staten har stilt opp med en krisepakke på flere hundre milliarder kroner for at det ikke skal skje. Hvis inkassobransjen ikke gjør jobben sin, slik Jøsendal tar til orde for, vil det motarbeide myndighetenes forsøk på å opprettholde kredittflyten i økonomien.

To tanker

I den ekstremt vanskelige situasjonen samfunnet nå står oppe i, er det spesielt viktig at inkassobransjen har to tanker i hodet samtidig. Vi må finne løsninger både for de som skylder penger – og for de som skal ha betalt for en vare eller tjeneste de har solgt. Jøsendal ser ut til å ha glemt den siste gruppen.

Bedrifter som ikke får inn pengene sine, klarer etter hvert ikke å betale sine ansatte, eller sine leverandører. Det gir store ringvirkninger: Enda flere blir permittert eller oppsagt, enda flere leverandører får ikke betalingen de er avhengige av og enda flere går konkurs. 

Strekke oss langt

I inkassobransjen har vi gjennomgått våre saksbehandlingsrutiner og tatt grep for å tilpasse oss det som vil bli en svært krevende tid for mange. Vårt fokus er å ha en best mulig dialog med personer og bedrifter som får problemer, slik at vi kan finne løsninger tilpasset den enkelte. Vi tror det fort kan bli aktuelt med flere betalingsutsettelser og langsiktige avdragsavtaler. Vi skal strekke oss langt for å finne løsninger.

I denne ekstraordinære situasjonen mener vi det ikke er riktig å begjære konkurs. Vi vil heller ikke sende ut begjæringer om tvangssalg. Vi setter oppsøk og innhenting av eiendeler i bero. De fleste av våre kunder støtter denne tilnærmingen.

Ingen er tjent med krisen

Jøsendal påstår at inkassobransjen vil oppleve en mangedobling av inntektene som følge av koronautbruddet. Det er langt fra realiteten.

Vi forventer at flere bedrifter og husholdninger får økonomiske problemer i løpet av andre kvartal. Det vil trolig bli vanskeligere å inndrive misligholdt gjeld, og løsningsgraden på inkassosaker vil gå ned. For inkassobransjen vil det bety lavere inntekter, ikke høyere som Jøsendal påstår.

Vi som mange andre bransjer er også nødt til å redusere våre kostnader som følge av koronautbruddet. Noen inkassoselskaper har allerede permittert ansatte, og det kan bli flere.

Ingen er tjent med en krise som rammer samfunnet så hardt og brutalt som denne gjør. Vi i inkassobransjen skal gjøre vårt for å ta ansvar, bidra til den felles dugnaden og holde hjulene i gang, slik at krisen ikke forverres ytterligere.

Signert av:

Tor Berntsen, adm dir, Kredinor

Siv Hjellegjerde Martinsen, adm dir Lindorff AS

Liv-Kari Kroken, adm dir, Visma Financial Solutions AS

Vibecke Beyer, daglig leder, Pacta AS

Sven Olav Ingebretsen, adm dir, Sergel Norge AS

Per Olov Sjøgren, adm dir, Conecto AS

Aleksander Nordahl, leder, Virke Inkasso