Sterk økning i inkassosaker blant bedrifter

Antallet inkassosaker blant norske bedrifter har økt mer enn 20 prosent etter at regjeringen innførte tiltak for å motvirke koronaviruset, viser tall fra Lindorff. Det tyder på at flere bedrifter vil gå konkurs i andre halvår.

Antallet inkassosaker blant norske bedrifter har økt mer enn 20 prosent etter at regjeringen innførte tiltak for å motvirke koronaviruset, viser tall fra Lindorff. Det tyder på at flere bedrifter vil gå konkurs i andre halvår.


– Norske bedrifter står overfor en økonomisk nedtur som kan bli langvarig. Nedturen er drevet av lavere etterspørsel og reduserte inntekter som følge av koronautbruddet og oljeprisnedgangen, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff, Norges største inkassoselskap.

Lindorff forventer at dette vil føre til økt mislighold av regninger og gjeld, som igjen vil gi en kraftig stigning i inkassosaker for bedrifter utover høsten. Økningen forventes å bli høyere enn under finanskrisen, da det på det meste var en dobling av inkassobeløpene.

Fra mars til utgangen av mai i år steg antallet og størrelsen på inkassosaker for bedrifter med over 20 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor, viser Lindorffs data. Når et selskap ikke klarer å betjene inkassogjelden sin, er begjæring om konkurs ofte et neste steg.

– Den kraftige økningen i inkassosaker tyder på at antallet bedrifter som går konkurs vil stige utover andre halvår, sier Trasti.

Lavtlønnede mest sårbare

Bransjer som ble direkte truffet av smittevernstiltakene regjeringen innførte 12. mars er spesielt utsatt for konkurs. Det inkluderer reiseliv, hotell- og serveringsbransjen, deler av varehandelen, og næringer som tilbyr personlig tjenesteyting, som frisører og kjøreskoler.

– Mange som jobber i disse bransjene har blitt permitterte eller mistet jobbene sine på grunn av pandemien. De er også blant de med lavest lønn i samfunnet, sier Trasti.

Dette er særlig bekymringsfullt fordi de med lavest lønn er spesielt sårbare for å komme i økonomisk uføre.

– De tjener nok til å få tilgang til kreditt, men såpass lite at et uforutsett fall i inntektene kan velte privatøkonomien deres, sier Trasti.

Inkassotopp til vinteren

Inkassogjelden i Norge bikket for ett år siden 100 milliarder kroner, og Lindorffs tall viser at det gjennomsnittlige beløpet hver enkeltperson har i inkassogjeld har doblet seg i løpet av de siste seks årene.

– Så langt har vi ikke sett en økning i inkassosaker hos husholdninger. Utover høsten vil utviklingen bli en helt annen, og vi forventer en kraftig økning i inkassosaker også for husholdningene, sier gjeldsøkonomen.

Erfaringene fra tidligere økonomiske nedturer tilsier at det kan ta inntil ett år før vi ser toppen i inkassosaker. Dette er fordi det i gjennomsnitt tar rundt 45 dager før en forfalt regning går til inkasso, og mange har oppsparte midler og kredittlinjer å tære på.

Lindorff har inkassodata fra et bredt spekter av bransjer og husholdninger over hele Norge. Selskapets inkassotall er derfor representativt for den generelle inkassoutviklingen i landet.