Fire av ti nordmenn begrenser sitt forbruk for å være bærekraftig

Et økende antall nordmenn sier at de velger å holde igjen på forbruket sitt for å være mer bærekraftige. Dette gjelder særlig blant yngre forbrukere og kvinner, viser en undersøkelse utført av Intrum-konsernet, som Lindorff er en del av.

Et økende antall nordmenn sier at de velger å holde igjen på forbruket sitt for å være mer bærekraftige. Dette gjelder særlig blant yngre forbrukere og kvinner, viser en undersøkelse utført av Intrum-konsernet, som Lindorff er en del av.

I alt 42 prosent av de norske deltagerne i undersøkelsen sa at de begrenser forbruket sitt fordi de er opptatt av bærekraft. Det er opp fra 40 prosent i fjor. Til sammenligning var et gjennomsnitt på 47 prosent av europeerne i undersøkelsen opptatt av bærekraftig forbruk, en økning fra 42 prosent i 2019.

– Stadig flere sier at hensyn til bærekraft påvirker deres forbruk. Dette kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel gjennom kjøp av bærekraftige produkter eller økt gjenbruk av varer, noe som vil være bra både for miljøet og lommeboka, sier Siv Hjellegjerde Martinsen, administrerende direktør i Lindorff, Norges største inkassoselskap.

Grafen under viser prosentandelen av respondenter i hvert land som er enige i følgende påstand: Min interesse for bærekraft har motivert meg til å begrense forbruket mitt.

Kvinner og yngre leder an

Nesten halvparten av de norske kvinnelige respondentene vektla et bærekraftig forbruk, mot 35 prosent av mennene som deltok i undersøkelsen. Aldersgruppen med sterkest oppslutning var 22-37 år: Der svarte 49 prosent at de begrenser forbruket sitt på grunn av bærekrafthensyn.

Tallene kommer frem i European Consumer Payment Report for 2020, en årlig undersøkelse som utføres av Intrum-konsernet. Undersøkelsen for 2020 ble gjennomført mellom 27. august og 5. oktober blant 24.198 respondenter i 24 land. Den publiseres i sin helhet 7. desember på https://www.intrum.com/ecpr2020/.

Black Week

Samtidig som noen velger å begrense forbruket florerer det denne uken av rabatter under Black Week, årets viktigste uke for handelsnæringen.

– Mange butikker frister med tilbud, og det kan være penger å spare på å handle smart. Samtidig vil jeg råde folk til å planlegge i forkant, slik at man kjøper varer man faktisk trenger og har råd til, sier Hjellegjerde Martinsen.