Inkassosaker økte for første gang siden sommeren i november

Antallet inkassosaker blant nordmenn steg for første gang på fem måneder i november, drevet av en økning i mindre krav på varekjøp, strøm og telefonitjenester, viser ferske tall fra Lindorff.

Antallet inkassosaker blant nordmenn steg for første gang på fem måneder i november, drevet av en økning i mindre krav på varekjøp, strøm og telefonitjenester, viser ferske tall fra Lindorff.

Totalt pådro privatpersoner i Norge seg 7 prosent flere inkassosaker i november sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tallene fra Lindorff. Økningen er den første siden juni og kommer av at flere husholdninger ikke har betalt regninger på varer, strøm og telefonitjenester.

Andre typer inkassokrav, på blant annet boliglån og krav fra offentlig sektor, falt til gjengjeld for sjette måned på rad. Nedgangen skyldes en utstrakt bruk av betalings- og avdragsutsettelser under koronapandemien. I tillegg har mange kreditorer, særlig i offentlig sektor, vært tilbakeholdne med å sende inkassokrav.

– Det er et blandet bilde for inkassoutviklingen. Kreditorenes tilbakeholdenhet har ført til en nedgang i inkassosaker i mange måneder, stikk i strid med det som normalt skjer i en økonomisk nedtur. Men saksoppgangen i november kan være et tegn på at kreditorene gradvis vender tilbake til en mer normal adferd, selv om det er for tidlig å kunne fastslå dette nå, sier Morten Trasti, gjeldsøkonom i Lindorff, Norges største inkassoselskap.

– Det som er mer sikkert er at regningene man har utsatt å betale, etter hvert må gjøres opp, og det kan bli krevende for mange. Flere har mistet jobbene sine og fått lavere inntekter under koronapandemien. Budsjettene vil ikke gå opp for alle, og det er bekymringsfullt, mener gjeldsøkonomen.

Arbeidsledigheten i Norge er dobbelt så høy som før pandemien og husholdningenes disponible inntekter har nå falt to kvartaler på rad.

Lavtlønnede rammes hardt

Lavtlønnede arbeidstakere fra bransjer som reiseliv, hotell, servering og transport er særlig sårbare, ifølge Trasti. Sosial nedstengning og andre tiltak for å bekjempe smittespredningen har ført til utstrakte permitteringer og oppsigelser i disse bransjene.

– Mange av dem som har mistet jobbene sine har ikke ekstra midler å ta av, noe som setter privatøkonomien deres under et betydelig press. Dette kommer også frem i inkassotallene for november hvor økningen i krav hovedsakelig gjaldt mindre beløp knyttet til regelmessige husholdningsutgifter, sier han.

Lindorff har inkassodata fra et bredt spekter av bransjer og husholdninger over hele Norge. Selskapets inkassotall er derfor representativt for den generelle inkassoutviklingen i landet.