Bærekraftig grep gir effektiv og miljøsparende inkasso

Intrum kommuniserer i dag digitalt med nesten 9 av 10 av alle sluttkundene våre. Det bidrar til at flere inkassosaker løses raskere og gir i tillegg betydelige miljø- og kostnadsbesparelser.

Helt siden Digipost, og senere eFaktura, digitaliserte distribusjon av alle inkassodokumenter, har Intrum tatt betydelige grep for å få ned antall papirbrev som sendes ut. Andelen papirbrev sendt av Intrum har gått ned til 14 prosent i august 2022 fra over 90 prosent i 2017.

Lavere klimautslipp


Andre digitale løsninger som SMS og Intrums selvbetjeningsportal bidrar også til denne utviklingen. Så langt i år har selskapet digitalisert mer enn 169.000 inkassobrev sammenlignet med fjoråret, som tilsvarer 420 trær og gir 561.210 kr i kostnadsbesparelser.

– Vi reduserer papirbruk, porto og transport. Det bidrar til lavere klimautslipp og reduserte kostnader, noe som gjør virksomheten vår mer bærekraftig, sier Camilla Gulsett, bærekraftansvarlig i Intrum Scandinavia.

Bærekraftansvarslig i Intrum Scandinavia, Camilla Gulsett.


Den nye eFaktura 2.0-løsningen har gjort det enklere for enda flere nordmenn å få regningene sine direkte i nettbanken. Dette har Intrum allerede gode erfaringer med: Selskapet tok i bruk den nye versjonen allerede i 2020 etter at den, som en av de første virksomhetene i Norge, gjorde inkassodokumenter tilgjengelige i nett- og mobilbank ved hjelp av eFaktura.

– Vi har gradvis økt antallet inkassodokumenter som sendes som eFaktura, og vi når nå tre av fire privatpersoner på denne måten. Resultatet er at folk får løst inkassosakene sine raskere enn med fysisk post, samtidig som vi oppnår miljø- og kostnadsbesparelser, sier Mats Tharaldsen, kanalansvarlig i Intrum.

Kanalansvarlig i Intrum Scandinavia, Mats Tharaldsen.


Foretrukne kanaler

Inkassobransjen har tradisjonelt sendt mye fysisk post, delvis på grunn av regelverk som krever dette for noen typer inkassokrav. Selv om andelen papirbrev har gått kraftig ned, sender Intrum i dag fortsatt en betydelig mengde fysiske brev.

– Selv om mange forbrukere foretrekker å forholde seg til fakturaer i nettbanken eller andre digitale kanaler, vil vi også fortsette å sende brev i papirform til dem som ønsker det. Vi er opptatt av å møte folk i kanalene de foretrekker, sier kanalansvarlig Mats Tharaldsen.

Rekordhøye 88 prosent av privatpersonene Intrum er i kontakt med nås digitalt gjennom løsninger som eFaktura, SMS og Digipost.