Høy prisvekst og økte renteutgifter skaper bekymring – forventer flere strømregninger til inkasso

Høy inflasjon og rekordpriser på strøm gjør at Intrum nå forventer en økning i antall strømregninger til inkasso.

De økte prisene i samfunnet rammer unge og personer med lav inntekt hardest, men fortsatt har relativt få nordmenn problemer med å betale regninger og lån i dag.

Intrums betalingsbarometer viser at høyere priser påvirker nordmenns privatøkonomi, og at flere tror det kommer til å bli vanskeligere å betale for seg i tiden fremover.

Det er fortsatt relativt få som sliter med å betale regningene sine, men det er reelle økonomiske problemer knyttet til høyere priser.

Betalingsbarometeret er laget på bakgrunn av en undersøkelse gjort av Kantar for Intrum.

Dette er det viktigste fra betalingsbarometeret for september:

  • Dobbelt så mange nordmenn tror de får betalingsproblemer fra august til september.
  • Høyere priser er klart viktigste årsak til betalingsproblemer (64%)
  • Primært unge og personer med lav inntekt som har problemer med å betale
  • Intrum forventer at flere vil få større problemer med å betale regninger i september

- Blir tøffere for mannen i gata

1 av 10 sier at de slet med å betale regningene sine i august, og 2 av 10 forventer at de vil få større problemer med å betale i september. Dette kan potensielt føre til en dobling i antall nordmenn som vil få problemer med å betale regninger. Rekordhøy prisvekst (64%) skiller seg klart ut som den viktigste årsaken til betalingsproblemene. Deretter kommer uforutsette utgifter (38%), rentekostnader (30%) og generelt manglende kontroll på privatøkonomien (20%).

Strøm- og drivstoffprisene, og rentekostnadene er ikke ventet å avta med det første, og dette skaper bekymring for om nordmenn vil klare å betale regningene sine fremover.

-Høyere priser og renter spiser gradvis opp lommeboka, i skarp kontrast til å for eksempel bli arbeidsledig, som i de fleste tilfeller innebærer en rask og svært brå inntektsnedgang. Dette kommer godt frem i undersøkelsen.. Det vil bli tøffere for mannen i gata i tiden fremover, men fortsatt ikke noen «krise» for flertallet av nordmenn, sier Intrums sjefanalytiker, Morten Trasti.

Flere «vanlige» regninger til inkasso


Regningene som går til inkasso har endret seg kraftig de siste årene. Det har blitt vesentlig mindre kredittkort og andre typer lån, mens det nå er flere «vanlige» regninger, for eksempel strømregningen, som går til inkasso.

-Vi forventer å se en ytterligere økning av disse, som en konsekvens av at strømregningene har blitt vesentlig større i store deler av landet, sier Trasti.

Denne trenden bekrefter at det er reelle økonomiske problemer knyttet til høyere priser, økte rentekostnader og uforutsette utgifter, og ikke manglende kontroll på privatøkonomien.