Norske bedrifter mer bekymret enn noensinne

Svak kronekurs, høy prisstigning og økende renter har ført til at norske bedrifter har kjempet i motvind det siste året. Nå viser en omfattende undersøkelse sterk bekymring og pessimisme blant bedriftene.

– Norske bedrifter har god grunn til å være bekymret nå, sier Steinar Nielsen, administrerende direktør i Intrum Norge.

En fersk europeisk spørreundersøkelse blant bedrifter gjort av Longitude for Intrum, viser at over to av tre norske bedrifter frykter mer enn noensinne ikke å få betalt i tide av sine kunder eller leverandører.

Likviditetsskvis

– Det siste virksomhetene trenger nå er at kunder og leverandører ikke klarer å betale for varer og tjenester i tide. Dette kan føre til at mange bedrifter, som allerede er under press, blir satt i en likviditetsskvis, sier Nielsen, og legger til:

– Utfordringene for norske bedrifter står i kø, og de treffer bredt. Høyere innkjøpspriser som følge av svak krone, høy vedvarende inflasjon, økende lønnspress og trangere økonomi for den jevne husholdning er problemer som de fleste bedrifter kjenner på kroppen. Jeg forstår veldig godt at bedriftene nå er bekymret for å ikke få betalt i tide, fortsetter han.

Utvalgte funn i European Payment Report Norge:

  • 68 prosent av norske bedrifter er mer bekymret enn noensinne for å ikke få betalt i tide av sine kunder eller leverandører.
  • 55 prosent av norske bedrifter frykter at de ikke klarer å møte ansattes krav om høyere lønn.
  • 88 prosent av norske bedrifter har enten opplevd at ansatte allerede har spurt om høyere lønn, eller forventer at de gjør det straks.
  • 58 prosent mener at bedriftens rutiner og prosesser ikke er gode nok til å sikre finansiell stabilitet under usikre makroøkonomiske utsikter
  • 50 prosent mener at bedriften er svakere finansielt nå enn for 12 mnd siden.

Bratt økning i inkassosaker

Intrum ser samtidig en formidabel økning i antall inkassosaker i samtlige bransjer, hvor bygg- og anleggsbransjen er hardest rammet med over 30 prosent flere saker enn ved inngangen til pandemien. Antall inkassosaker totalt for bedrifter har steget kraftig fra bunnpunktet i januar 2021, og har steget mer enn 40 prosent siden den gang. Totalt sett er det nå i overkant av 15 prosent mer inkassosaker for bedrifter enn i mars 2020.

– Disse tallene beskriver nå-situasjonen godt for bedrifter. Det er tøffe tak og mørke skyer i horisonten. Vi tror denne trenden vil fortsette, ettersom det ikke er noen enkel vei ut av disse utfordringene. I pandemien fikk mange bedrifter hjelp i form av statlige støttepakker, men det er lite som tyder på at det blir aktuelt nå, sier Steinar Nielsen.

For privatpersoner ser det imidlertid annerledes ut. Antall inkassosaker øker, men volumet er fortsatt fem prosent lavere enn det var før inngangen til pandemien. Trenden er en beskjeden økning som Intrum forventer vil fortsette utover året.

Om European Payment Report:

European Payment Report 2023 er basert på en undersøkelse utført på tvers av 29 europeiske land i perioden november 2022 – mars 2023. Det er samlet inn data fra 10 892 selskaper, inkludert 400 norske selskaper, for å få innsikt i betalingsatferd og selskapenes videre økonomiske utsikter.