Lindorffanalysen – Konjunktur og prediksjonsanalyse på makronivå

Lindorffanalysen – Konjunktur og prediksjonsanalyse på makronivå

Som Norges største inkassoselskap har Lindorff Big Data om hvordan utviklingen i misligholdet er i Norge. Denne dataen kan vi kombinere med annen informasjon og gi gode prognoser for hvordan kredittrisikoen i ulike segmenter vil utvikle seg.

Lindorff har et bredt kundegrunnlag på tvers av ulike bransjer og næringer. Felles for alle er at de gir ulike former for kreditt. Dette gjør at vi får et unikt innblikk i misligholdsutviklingen, både på privat- og bedriftsmarkedet.

Her finner du alle våre utgaver av Lindorffanalysen.

Privatmarkedet

I hvilke aldersgrupper øker misligholdet? Og hvor i landet øker inkassogjelden raskest? Dette er noen av spørsmålene vi besvarer i Lindorffanalysen. Med unik inkassoinformasjon på over 700 000 nordmenn fanger vi tidlig opp misligholdstrender.

Misligholdet svinger med konjunkturbildet. Endringer i arbeidsmarkedet, renter, inntekter og lånebetingelser påvirker misligholdet på hver sin måte. Det brede datagrunnlaget gjør oss i stand til å trekke sammenhenger mellom den makroøkonomiske utviklingen og utviklingen i misligholdet. Vi vet også at misligholdet følger konjunkturutviklingen, og ikke omvendt. Dette gjør oss i stand til å utarbeide prognoser på misligholdet frem i tid, på bakgrunn av den økonomiske utviklingen de siste årene.

Bedriftsmarkedet

Lindorff håndterer tusenvis av B2B krav hvert eneste år. Vi bruker denne informasjonen, i kombinasjon med blant annet betalingsanmerknings- og konkursstatistikk, til å holde deg oppdatert på misligholdsutviklingen i bedriftsmarkedet.

Misligholdsutviklingen i bedriftsmarkedet følger naturlig nok også den makroøkonomiske utviklingen. Vårt brede datagrunnlag gjør at vi kan se sammenhenger mellom den overordnede økonomiske utviklingen og hvilke bedrifter som sliter med å gjøre opp for seg.

Er utviklingen i din portefølje i tråd med markedsutviklingen?
Lindorffanalysen gir deg en faglig oppdatering på misligholdsutviklingen i Norge. Det er også en anledning til å avspeile utviklingen i din egen utlånsportefølje mot den generelle markedsutviklingen. Som kunde av Lindorff tilbyr analyseavdelingen også presentasjoner av misligholdsrelaterte temaer for din bedrift og eventuelt dine kunder.

Ta kontakt med oss i dag og hør mer om våre analysetjenester

Last ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen