Lindorffanalysen

Økning i inkassokrav blant husholdninger med lav inntekt

Den nyeste utgaven av Lindorffanalysen viser en økning i inkassosaker blant husholdninger i Norge som sliter med å betale nødvendige utgifter. Det er særlig dem med lav inntekt som har betalingsvansker.

Mange arbeidstakere i lavtlønnede næringer som overnatting og servering og deler av varehandelen har blitt permittert eller sagt opp etter at pandemien brøt ut i mars i fjor. Disse har begrenset med midler å tære på og opplever nå et økt og vedvarende økonomisk press.

Les mer om dette i ned den nyeste utgaven av Lindorffanalysen:

Contact person

Morten Trasti

Senioranalytiker

morten.trasti@intrum.com