Risikovurdering og analyse

Ta mer presise risikovurderinger.

Med analysetjenester fra Intrum kan du velge de mest lønnsomme kundene og få bedre forståelse for risikoen i kundeporteføljen din.


Forstå risikonivået i porteføljen

Analysene våre gir deg bedre kontroll på risikoen i din kundeportefølje. Vi leverer skreddersydde analyser slik at du kan følge med på om risikoen i kundeporteføljen din stiger eller synker. Dette gir deg innsikt i om du bør justere kredittrisikoen. Kanskje kan en liten justering i risiko gi betydelig høyere avkastning?

Sjekk om bedriften din kan få høyere avkastning.

 

Avdekk risiko før tapene kommer

Med analyser basert på Norges største database med inkassohistorikk får du mulighet til å avdekke kredittrisikoen i kundeporteføljen på et tidlig stadie. Når du gir et lån eller selger på kreditt vil det som regel ta tid før tapene kommer til syne i din portefølje. Vi har informasjon som gjør at vi kan identifisere kredittrisiko og lang erfaring med rådgivning innen kreditt- og risikostyring. Med analysetjenester fra Intrum kan du derfor optimalisere kredittrisikoen i din bedrift.

 

Sammenlign risikoen i din bedrift med resten av markedet

Sammenligner du risikoen i bedriften din med utviklingen i markedet? Vi kan fortelle deg om bedriften din har høyt eller lavt risikonivå sammenlignet med andre bedrifter i samme bransje. Da blir det lettere å vurdere om bedriften din tar optimal risiko.

 

Analyser risikoprofilen til nye kunder

Har bedriften din mulighet til å åpne butikkdøren for enda flere kunder? Mange bedrifter takker nei til potensielt lønnsomme kunder i frykt for å sitte igjen med tap. Med scorekort fra Intrum får du en sannsynlighet for mislighold skreddersydd for din bedrift. Scorekortet gjør det enklere å velge de mest lønnsomme kundene.

Les mer om scorekort.

 

Norges største database med inkassodata

Mer enn 800.000 personer med inkassohistorikk er representert i databasen vår. Dette utgjør omtrent 9 av 10 personer som skylder penger i Norge. Dataene våre reflekterer både mikro- og makrotrender. For eksempel kan vi se hvordan variabler som alder og demografi påvirker sannsynligheten for mislighold.

Les mer om databasen til Intrum.

Ønsker du bedre kontoll på risikoen i din bedrift?


Velg analysen som passer for din bedrift:

 

Scorekort

Velg de mest lønnsomme kundene

Takker bedriften din nei til mange kunder for å redusere sannsynligheten for tap? Eller bruker dere mye tid på å vurdere kredittsøknader? Med scorekort fra Lindorff får du en skreddersydd modell som bidrar til at bedriften din kan:  

  • Redusere risikoen i kundeporteføljen
  • Redusere det manuelle arbeidet i søknadsbehandlingen
  • Velg flere lønnsomme kunder

Les mer om scorekort.

 

Bonitetsanalyse

Få kontroll på kredittrisikoen i porteføljen

Bonitetsanalysen gir deg innsikt i hvordan risikoen i porteføljen din utvikler seg på et tidlig stadie, slik at du kan vurdere om du bør justere kredittpolitikken.

Les mer om bonitetsanalyse.


Vil du redusere kredittrisikoen i bedriften din?

Ta kontakt med analyseavdelingen. Fyll ut skjemaet og vi kommer raskt tilbake til deg.