Fakturering - 7 typiske feller du bør unngå

Legger du fakturering til side når du fokuserer på gjennomføringen av salg? Det er ikke store grepene som skal til for å gjennomføre faktureringen på en mer smidig måte. Vik unna disse fellene neste gang du fakturerer:

1. Du utsetter faktureringen til månedsslutt

Du er ikke alene om å gå i denne fellen. Selv om du får salgene på rett måned, er det ikke særlig bra for økonomien til bedriften din. Fakturer så snart varen er solgt eller sett av faste dager til fakturering. Da holder du likviditeten oppe og unngår samtidig å sitte ved månedsslutt med fanget fullt av fakturaer som må sendes ut.

Les også: Slik får du kunden til å betale raskere.

2. Du har dårlige rutiner for oppdatering av innkjøpspris

Det er lett å glemme å oppdatere både innkjøpspris og utsalgspris. Her er det mange som synder. Dette kan resultere i at du selger varen til kunden for mindre enn du har betalt selv. Gjør det til en rutine å oppdatere prisen i ditt system etter du har fått faktura fra din leverandør. Husk å legge til fraktkostnaden. 

3. Du fakturer med tap

Det er viktig at du registrer alt du har solgt til kunden på fakturaen. Mange bedrifter er dårlige på å få med alle timer som er brukt både hos og for kunde. Disse ender fort opp med å jobbe gratis og salget ender med tap for bedriften. 

4. Du har for lang kredittid

Flere bedriftsledere er dårlige på kredittidrutinene under fakturering. Du kan spare mye penger på å redusere kredittiden, selv bare med få dager. 

Les også: Slik reduserer du kredittiden 

5. Fakturaadressen til kunden er feil

Pass på at alle fakturaadresser er oppdatert for å unngå feiladressering. Flere bedrifter godtar ikke faktura med feil adresse og du kan ende opp med å vente enda lenger på pengene. Gjør det til en vane å oppdatere så snart kunden gir beskjed om adresseendring.

Dame som sitter på pc'en og jobber med fakturering
Gjør du ofte feil ved fakturering? Les Intrums 7 feller bedrifter ofte gjør.

6. Du fakturerer ikke elektronisk

Ta i bruk EHF-fakturering (Elektronisk Handelsformat). Dette er elektronisk fakturering og er knyttet opp mot organisasjonsnummer, slik at fakturaen blir sendt direkte til kundens system. 

Les hvordan du kan øke betalingen med efaktura. 

7. Du glemmer å spesifisere fakturaen

Det er en vanlig feil å sende faktura uten å spesifisere hva som er solgt. Har du levert en tjeneste er det viktig å få med informasjon som for eksempel timer, dato, tidspunkt og hva timene har gått til. Dette bidrar til å unngå misforståelser angående fakturaen med kunden.