Kredittpolitikk – hva er det og hva bør den inneholde?

Alle virksomheter bør ha en kredittpolitikk for å håndtere manglende betalinger og legge til rette for videre vekst. Men hva er det og hva bør denne inkludere?

Hva er en kredittpolitikk?

En kredittpolitikk viser hvor, når og hvordan du driver forretninger med en kunde.  
  
De fleste store selskaper har kredittpolitikk, men disse må kommuniseres godt slik at alle i virksomheten følger dem. Det er også viktig for små bedrifter å sette opp sine egne kredittpolitikker, for manglende betaling av gjeld kan begrense veksten og til og med true overlevelsen til enhver bedrift. 
  
«Kredittpolitikken tydeliggjør for alle i din bedrift hvilke økonomiske forhold dine kunder har,» sier Pelle Rundström, teamleder for Special Collection i Intrum, Göteborg. 

“Det er så mange problemer som kan unngås ved at alle i din organisasjon er klare over kredittpolitikk og retningslinjene som medfølger”

Pelle Rundström, Intrum Customer Manager

Hva bør en kredittpolitikk inneholde?

Først og fremst bør kredittpolitikken inneholde opplysninger om kunder. Blant annet bør den informer om deres:

  • Firmanavn
  • Organisasjonsnummer
  • Fakturaadresse

I tillegg bør den inneholde opplysninger om autoriserte personer for kontoen samt informasjon om når du kredittsjekker en kunde og hvem som er ansvarlig for dette. Dersom en kunde ønsker å forhandle seg frem til en lengre betalingsperiode enn standard, bør det for eksempel fremgå hvem som har fullmakt til å godkjenne dette.  

Rutiner for fakturering og betalingspåminnelser

Kredittpolitikken bør også inneholde en beskrivelse av dine generelle rutiner for fakturering, betalingspåminnelser og purringer. Blant annet bør du ha svar på følgende spørsmål: 

  • Hvor mange dager etter forfallsdatoen skal du sende en betalingspåminnelse?  
  • Hvis du krever et påminnelsesgebyr, hvor stort skal det være?  
  • Dersom kunde fortsatt ikke betaler faktura etter purringen, skal du ringe dem eller la fordringen gå til inkassohåndtering? 

Informasjon om kredittverdighet

Sist, men ikke minst, bør kredittpolitikken inneholde informasjon om hvilken kredittverdighet en kunde bør ha for å få utvidet kreditt. Kunder som har en kredittvurdering under et visst nivå, bør bli bedt om å betale på forhånd. Dette vil redusere risikoen for manglende betaling. 

Få hjelp med kredittrisiko og fakturering?

Intrum har en enorm mengde data og erfaring når det kommer til risikovurdering og betalinger. Vi kan hjelpe din bedrift med å sjekke og overvåke kunder, håndtere faktura, betalingspåminnelser og inkasso
  
Som kunde av oss hjelper vi deg å ta vare på dine egne kunder, slik at du kan være sikker på at ditt rykte og merke vil bli godt tatt vare på.  

Les vår artikkel om 7 feller du bør unngå når du lager en faktura