Advarer mot falske SMS-er 

Obs! Vi har oppdaget at det blir sendt ut falske tekstmeldinger fra Intrum. Ikke trykk på lenken i SMS-en eller oppgi personlig informasjon. Les mer om svindelforsøket her.

Les mer ›

Hva betyr inkasso egentlig?

Når man mottar et inkassovarsel eller et inkassokrav er det ikke alltid det er så lett å skjønne hva vi spør etter. For hva betyr egentlig salær og hovedstol?

For at samfunnet skal fungere ordentlig er det viktig at bedriftene får betalt for sine varer og tjenester – det betyr at de kan fortsette å ansette folk og betjene kundene sine. Vi forstår imidlertid at ting ikke alltid går etter planen når det gjelder å betale tilbake pengene du skylder.

Mange av menneskene vi snakker med har opplevd endringer i livet som dødsfall, jobbtap eller sykdom som påvirker deres betalingsevne. Noen ganger spinner privatøkonomien ut av kontroll og vi trenger litt hjelp for å komme tilbake på sporet.

Vi i Intrum har lang erfaring med å møte mennesker i vanskelige økonomiske situasjoner - og forstår at livet kan komme i mellom. Vi hjelper mennesker som daglig sliter med gjeld med å få økonomien tilbake på rett spor.

Hva er egentlig inkasso?

Inkasso er oppfølging av ubetalte fakturaer etter fakturaens forfall. Inkasso betyr med andre ord at man krever inn penger fra kunder som ikke har betalt regningene sine i tide. Inkasso kan foretas av selgeren selv, eller av et inkassobyrå.

Jeg kan ikke betale tilbake. Hva kommer långiveren min til å gjøre?

Långiveren din kan velge å samarbeide med deg selv for å finne en løsning, eller de kan overføre kontoen din til et inkassoselskap. Det er ingen grunn til bekymring hvis sistnevnte er tilfelle. Det eneste formålet med selskaper som Intrum er å jobbe med mennesker i gjeld for å løse deres økonomiske vanskeligheter. Det viktige er å møte problemet og snakke med långiver eller inkassoselskapet så snart som mulig.

Hvordan kan långiveren eller inkassoselskapet hjelpe meg?

Det første långiveren eller inkassoselskapet ditt vil gjøre er å gå gjennom inntektene og utgiftene dine med deg for å se hva som er igjen etter at du har betalt for det nødvendige. Da kan du bli enige om en nedbetalingsplan som er rimelig og realistisk, og gir deg penger til å leve hverdagen og betale ned gjelden over tid. Det betyr at du kan slutte å bekymre deg og konsentrere deg om å leve.

Jeg er ikke i stand til å betale noe - hva skjer da?

Hvis du ikke har penger til overs, kan det hende at utlåner eller inkassoselskapet kan sette kravet ditt på pause til situasjonen din endrer seg. Hvis du går gjennom en tøff periode og du trenger å søke uavhengig gjeldsrådgivning, finnes det organisasjoner rundt for å hjelpe.

Jeg har fått inn litt ekstra penger, kan jeg betale ned hele gjelden min før tiden?

Hvis ting går bedre, og du får inn litt ekstra penger, kan du bruke dem til å betale ned gjelden din raskere. Det kan være i form av et engangsbeløp, en økt månedlig innbetaling eller noen ekstra betalinger.

Må jeg snakke med noen?

I Intrum har vi utdannede rådgivere som har en empatisk tilnærming. Vi erkjenner imidlertid at noen mennesker foretrekker å bruke digitale alternativer, og vi kan kommunisere med deg på en rekke kanaler, inkludert vår selvbetjeningsportal, som lar deg få tilgang til kontoen din på nettet, foreta betalinger og gi informasjon.

Hva om jeg velger å ikke betale?

Hvis folk har råd til å betale regningene sine, men nekter, kan en långiver bestemme seg for å bruke rettslige skritt for å få tilbake pengene sine. Derfor er det viktig å sørge for at du kommuniserer med långiver eller inkassoselskap slik at de kjenner situasjonen og ikke tror du ignorerer problemet. Da kan dere bli enige om en plan og komme på beina igjen.

Ikke bli overveldet av inkasso. Snakk med långiveren din eller inkassofirmaet for å komme opp med en plan for å betale ned gjelden din på en rimelig måte. Det viktigste er å møte problemet tidlig, ellers bygger renter og gebyrer seg opp og blir raskt dyre.

Ordbok

Hovedstol

Når man snakker om hovedstol er det det opprinnelig beløpet du skylder uten rente og omkostninger.

Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er en erkjennelse av å skylde penger, og et skriftlig løfte om å tilbakebetale pengene. Gjeldsbrevet inneholder personopplysninger om hvem som har lånt pengene, lånebeløp, informasjon om nedbetaling og rentebetingelser.

Utleggstrekk

I en utleggsforretning besluttes det om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk (f.eks. trekk i lønn eller trygd) eller utleggspant (f.eks. pant i formuesgoder som fast eiendom, bankkonti eller verdipapir). Dette er det namsmannen som avgjør.

Salær

Salær betyr godtgjørelse eller honorar og brukes ofte i forbindelse med beløp som man betaler til en advokat eller eiendomsmegler for deres tjenester. I inkassosammenheng snakker man det gebyret som inkassoselskapene tar for å kreve kravet.

Fullmakt

En skriftlig avtale, om at en person kan handle på en annens vegne. For eksempel kan du gi ektefelle eller foreldre fullmakt til å forhandle med dine kreditorer for å finne frem til en løsning.

Trenger du hjelp? Vi hjelper deg å ta tak i saken din