eFaktura er et effektivt virkemiddel for inkasso og gir gode miljøgevinster

Lindorff når i dag tre av fire privatpersoner digitalt med eFaktura. Det bidrar til at flere inkassosaker løses raskere og gir i tillegg betydelige miljø- og kostnadsbesparelser.

Om få måneder vil eFaktura 2.0 erstatte eFaktura 1.0 som standard for elektroniske regninger, og gjøre det enklere for enda flere nordmenn å få regningene sine direkte i nettbanken. Dette har Lindorff allerede gode erfaringer med: Selskapet tok i bruk den nye versjonen allerede i 2020 etter at den, som en av de første virksomhetene i Norge, gjorde inkassodokumenter tilgjengelige i nett- og mobilbank ved hjelp av eFaktura.

– Vi har gradvis økt antallet inkassodokumenter som sendes som eFaktura, og vi når nå tre av fire privatpersoner på denne måten. Resultatet er at folk får løst inkassosakene sine raskere enn med fysisk post, samtidig som vi oppnår miljø- og kostnadsbesparelser, sier Mats Tharaldsen, forretningsutvikler i Lindorff.

Det er nå 20 år siden eFaktura først ble tatt i bruk i Norge. Andre digitale løsninger som Digipost, sms og selvbetjeningsportalen på Lindorffs hjemmeside bidrar også til miljøbesparelser:

  • Andelen papirbrev sendt av Lindorff har gått ned til 20 prosent i august 2021 fra over 90 prosent i 2017.
  • Så langt i år har selskapet digitalisert mer enn 200.000 inkassobrev, som tilsvarer 375 trær og gir 698 000 kr i kostnadsbesparelser.

– Vi reduserer papirbruk, porto og transport. Det bidrar til lavere klimautslipp og reduserte kostnader, noe som gjør virksomheten vår mer bærekraftig, sier Camilla Gulsett, bærekraftansvarlig i Lindorff.

Foretrukne kanaler

Inkassobransjen har tradisjonelt sendt mye fysisk post, delvis på grunn av regelverk som krever dette for noen typer inkassokrav. Selv om andelen papirbrev har gått kraftig ned, sender Lindorff i dag 1,6 millioner papirbrev årlig, hvorav 1,1 millioner går til privatpersoner.

– Selv om mange forbrukere foretrekker å forholde seg til fakturaer i nettbanken eller andre digitale kanaler, vil vi også fortsette å sende brev i papirform til dem som ønsker det. Vi er opptatt av å møte folk i kanalene de foretrekker, sier forretningsutvikler Mats Tharaldsen.

Rekordhøye 81 prosent av forbrukerne Lindorff er i kontakt med nås digitalt gjennom løsninger som eFaktura, SMS og Digipost.