Telekom: God kundeopplevelse med påminnelse- og faktureringstjenester

Telekomsektoren står overfor unike utfordringer, med et sterkt behov for å redusere tap av kunder og sikre en god brukeropplevelse. Betalingspåminnelser og faktureringstjenester kan utgjøre en stor forskjell med nettopp dette.

God kundeopplevelse i et marked med høy konkurranse

Som en moden bransje har telekomsektoren sett en høy grad av konsolidering. Utfordringene er imidlertid store. I disse dager kan kundene enkelt bytte telekomleverandør, som fører til at prisene og marginene presses nedover. Derfor må alle telekomselskap sikre at kundene blir godt behandlet, slik at de ikke glipper. 
  
Men hvordan sikrer du egentlig at bedriften legger til rette for gode kundeopplevelser, også etter eventuelle innfordrings- og inkassoprosesser

Betalingspåminnelser og fakturatjenester i telekom

I bransjer som telekomsektoren, hvor bedrifter gjerne har høyt fakturavolum, er god fakturahåndtering viktig for god kundeopplevelse. Det kan imidlertid skje mye i en bedrift som gjør at fakturaene ikke blir fulgt opp med det samme, og som kan føre til dårligere likviditet i bedriften.  
  
Å sette bort faktureringen til et eksternt byrå frigjør ressurser slik at dere får mer tid til å jobbe med bedriftens kjernevirksomhet. Oppfølging av ubetalte fakturaer med betalingspåminnelser, kortere kredittid og effektive prosesser med inkasso er bare noe av det Intrum kan bistå med for at din bedrift skal oppleve bedre likviditet og en enklere hverdag for ansatte.  

Få hjelp til fakturahåndtering og betalingspåminnelser

Hos Intrum er vi flinke til å sikre at hver kunde blir godt behandlet, uavhengig av kontaktform eller stadiet i prosessen. Meldinger, kanaler og handlinger er skreddersydd for hver enkelt, og forbedrer både kundeopplevelsen og inkassoopplevelsen. Dette kan utgjøre en stor forskjell i forhold til andre konkurrenter med tanke på hvor stor telekomsektoren er.  
  
Jo tidligere en kreditthåndteringspartner er involvert, desto bedre er muligheten for å forbedre kundeopplevelsen og forhindre tap av kunder. Det er derfor vi håndterer fakturerings- og påminnelsestjenester for mange av våre telekomkunder.  
  
Telekom er også en svært internasjonal bransje med store mengder brukere på tvers av ulike valutaer og markeder med varierende løpetid. Som markedsleder er Intrum ideelt plassert for å støtte og utvikle bransjen.