Åpenhetsloven

Hensikten med åpenhetsloven er å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven og Intrum

Loven innebærer at vi har en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og den pålegger virksomheter en informasjonsplikt om dette arbeidet. En aktsomhetsvurdering er en risikoanalyse, som i dette tilfellet, skal kartlegge vårt arbeid om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Intrum er en stor aktør innenfor vår bransje og vår globale organisasjon har foretatt en aktsomhetsvurdering (Due Dilligence) av vår organisasjon i de landene hvor vi er representert. Norge ble ikke ansett som et risikoland.

Vi har i tillegg gjennomført en intern vurdering av Intrum i Norge i forhold til åpenhetsloven. Denne vurderingen har ikke avdekket brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold. 

Som loven forutsetter, har vi kartlagt våre leverandører og gjennomført en risikoanalyse. Denne analysen har ikke avdekket vesentlige risikoer hos våre leverandører. Vår Supplier Code of Conduct, eller retningslinjer for leverandører, står sentralt våre leverandørforhold. Disse retningslinjene beskriver vår forventing til leverandører innenfor personvern, miljø, arbeidsforhold, etiske forhold og antikorrupsjon.

Du kan lese mer om vår redegjørelse her.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven og Intrum, så er du velkommen til å sende oss dine spørsmål på transparencyact_no@intrum.com