Det er spennende å få muligheten til å dele kunnskap om inkasso og gjeld for tidligere innsatte som er på vei tilbake til samfunnet

Jeg jobber med gjeld hver dag, og det er en stor ære for meg å få lov til å dele min kunnskap og samtidig være en bidragsyter til samfunnet. Det er utrolig givende å få vite at du kanskje kan hjelpe mennesker med å få kontroll på egen økonomi.

Lene Hundeide

Det er positivt å kunne påvirke en persons hverdag til å få kontroll på egen økonomi.

1. Litt om deg

Jeg heter Lene Hundeide og til vanlig jobber jeg som Seniorrådgiver i avdelingen for Gjeldsforhandling. Her fokuserer vi på helhetlige løsninger innenfor utenrettslige- og offentlige gjeldsordninger. I tillegg er jeg tillitsvalgt og hovedverneombud.

2. Hva var det som fikk deg til å begynne som frivillig i Nettverk etter soning?

Jeg begynnte som frivillig i 2018 fordi jeg syns det hørtes spennende ut å få muligheten til å dele kunnskap om inkasso og gjeld for innsatte på deres vei tilbake til samfunnet. I og med at dette er noe jeg jobber med hver dag, er det en stor ære for meg å få lov til å dele min kunnskap og samtidig være en bidragsyter til samfunnet. Det er utrolig givende å få vite at du kanskje kan hjelpe mennesker til å få kontroll på egen økonomi. Jeg vil også si det er fint å satt ansikt på de som skylder penger siden jeg daglig kun ser dem i systemene våre som tall og tekst.

3. Tar det mye tid å jobbe som frivillig?

Nei, jeg bruker to kvelder x 4 per år, og noe tid til forberedelser. Kursmaterialet er hele tiden under utvikling og vi liker å si at det er dynamisk. For at deltakerne skal få et best mulig utbytte av det vi presenterer, må vi kontinuerlig tilpasse kursmaterialet.

4. Hva er det beste med å være frivillig i Nettverk etter soning?

Jeg blir motivert av at jeg kan påvirke en annen persons hverdag, og om én deltaker får bedre kontroll på egen økonomi ved tilbakevending til samfunnet, er det verdt min innsats.

5. Hva har du lært?

At hverdagen til de som kommer tilbake til samfunnet etter soning er hard. Det finnes flere triste skjebner der ute enn hva vi er klar over. Tilbakeføring til samfunnet koster ikke bare masse for den enkelte personen, men krever at de har et stort apparat rundt seg for at alt skal fungere og bli "normalt".

6. Hva er ditt beste minne eller historie fra kursene?

Mitt beste minne må være tilbakemeldinger vi får etter endte kurskvelder. Jeg vil si alle sammen utrykker at de har hatt en positiv opplevelse og fått verdi av å delta på kurset. De sitter igjen med nyttige verktøy som de kan ha med seg på veien videre tilbake til samfunnet.

Jeg vil også si det er spennende å se blikkene til deltakerne når selveste Intrum, står foran de og skal tegne og fortelle om inkasso og gjeld. Jeg tipper de fleste hadde forventet seg noen i dress og slips og de blir i stedet overrasket og slapper mer av når de ser det er to helt vanlige damer som skal holde kurs. Dette gir kurset en avslappet stemning som vil bidra til en mulig større løsningsgrad for gjeldsbyrden som tynger deltakerne.

7. Hva er det mest utfordrende med å holde kurs for Nettverk etter soning?

Å hele tiden bli stilt til veggs for andre inkassoselskapers vurderinger og beslutninger. Vi bruker mye tid på avlive myter om inkasso og gjeld. Det er ikke alt de lurer på som vi kan svare på, for eksempel hvorfor de ikke oppnår løsning på den og den gjelden her og nå.

8. Hvorfor vil du anbefale andre å bli frivillig?

Du gjør en konkret forskjell i menneskers liv. Kan du bare hjelpe en deltaker, så har du bidratt til å påvirke denne personen på en positiv måte for resten av livet.  I tillegg får du brukt kunnskapen din, nemlig å snakke om inkasso, gjeld og løsninger. Win-win vil jeg si.