Slik jobber Intrum med frivillighet

Hva skjer med økonomien til straffedømte etter at de slipper ut av fengsel? Hvordan kan frivillig arbeid fra Intrum hjelpe på postkasseskrekken mange går rundt med?

2022 er frivillighetens år og den 5. desember er frivillighetens dag, en dag for å feire den viktige jobben alle frivillige gjør. Frivillig arbeid skaper verdier for mange titalls milliarder i det norske samfunnet hvert eneste år. Det norske samfunnet er bygd på verdier som dugnadsånd og medmenneskelighet.

Vi i Intrum samarbeider med Røde Kors, en av verdens største humanitære organisasjoner, og i sentrum er alle de frivillige.

Kursing i hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering

Over 43.000 personer er frivillige i Røde Kors i Norge, dette er fordelt på mange områder og vi er helt avhengige av frivilligheten for å kunne være til stede på så mange arenaer som mulig, ett eksempel er Nettverk etter soning i Oslo Røde Kors.

Intrum og Røde Kors har sammen startet initiativet Nettverk etter soning. Her får tidligere innsatte hjelp til å få bedre oversikt over hverdagen. De får blant annet kursing i hverdagsøkonomi og gjeldshåndtering, og deltakerne får hjelp til å legge en plan for å bli gjeldfri, sammen med en frivillig fra Intrum og Røde Kors. 

- I Norge er det slik når du har sonet en fengselsstraff og kommer tilbake til en normal hverdag og får jobb, vil inkassoselskaper ta kontakt dersom du har en eller flere inkassosaker fra tiden før fengsel
Stian Estenstad, leder for Nettverk etter Soning

Organisasjoner basert på frivillige er avhengige av partnere fra næringslivet å få hjulene til å gå rundt og kunne hjelpe så mange som mulig.  Frivillige fra Intrum, har i flere år holdt kurs i gjeld og gjeldshåndtering hos Nettverk etter soning.

- Dette er et svært meningsfullt arbeid og som ligger vårt hjerte nære. Det er betydningsfullt å se menneskene bak gjelden og bidra til forståelse for hvilke muligheter som finnes for å finne løsninger som er levelige for begge parter i en inkassosak
Camilla Gulsett, bærekraftsansvarlig i Intrum i Skandinavia

Vi får gode tilbakemeldinger på gjeldskursene, særlig på åpenheten vi viser ved å hvordan fortelle hvordan vi vurderer saker og hvilke elementer som det bli tatt hensyn til. Og at vi faktisk har samme mål om at enkelt individet skal bli sett og hørt, men også kunne bli gjeldfri innenfor sine økonomiske rammer, fortsetter Camilla. 

Camilla Gulsett

Nettverk etter soning utvides til Trondheim

Intrum har lenge samarbeidet med nettverk etter soning i Oslo, og nå utvides samarbeidet til  Nettverk etter soning i Trondheim. Allerede den 6. desember i år er det planlagt et  komprimert kurs i gjeld og løsningsmuligheter i Leira fengsel.

Postkasseskrekk, konvoluttskrekk og fornektelse. Dette er ord som ofte forbindes med inkasso. For mange så stiger pulsen litt når et brev dumper ned i postkassa med Intrum logo på. For noen handler det om en forglemmelse, mens for andre er det en påminnelse om dårlig økonomisk kontroll.

Intrum snakker med mange tusen mennesker årlig og hittil i år har nesten 180 000 mennesker blitt gjeldfri hos oss. Vi tror på at mennesker har et iboende ønske om å gjøre opp for seg og betale for varer og tjenester som de har kjøpt. Og på andre siden finner vi virksomheter som trenger å få betalt for solgte varer og tjenester for å kunne drive videre.

Intrum i Skandinavia jobber med å spre innsikt og kunnskap om gjeld til grupper som trenger det litt ekstra. I Sverige og Danmark holder vi kurs for ungdom. Les mer om dette her.