Det var viktig for meg å få et ansikt på menneskene bak sakene jeg jobber med.

Det kan ofte bli upersonlig i våre systemer med masse tall og navn som man ikke har noe forhold til. Jeg mener at når man har en hverdag hvor vi har folks økonomiske skjebner i hendene, så er det viktig å ha fokus på det menneskelige aspektet også, sier Vibeke Flø som er frivillig i Røde Kors, Nettverk etter soning.

Vibeke Flø

Dele kunnskapen vi har om gjeld og hjelpe folk å få kontroll over hverdagsøkonomien.

1. Litt om deg

Jeg heter Vibeke Flø og jobber som Spesialist i avdelingen Gjeldsforhandling.

2. Hva var det som fikk deg til å begynne som frivillig i Nettverk etter soning?

Jeg har vært frivillig siden april 2017. Det var viktig for meg å få et ansikt på menneskene bak sakene jeg jobber med. Det kan ofte bli upersonlig i våre systemer med masse tall og navn som man ikke har noe forhold til. Jeg mener at når man har en hverdag hvor vi har folks økonomiske skjebner i hendene, så er det viktig å ha fokus på det menneskelige aspektet også, ikke bare penger og inntjening. I tillegg er det mye de ikke vet om inkasso.  Jeg hadde derfor lyst til å gi folk et bedre utgangspunkt for hvordan de skal starte prosessen med å få kontroll på økonomien. Til slutt ønsket jeg å vise et vennlig ansikt på en litt skummel bransje.

3. Tar det mye tid å jobbe som frivillig?

Nei, det er i utgangspunktet ikke mye tid som går med til dette. Vi har 2 timers kurs fordelt over 2 kurskvelder. Noen ganger en gang per halvår og noen ganger to. Vi bruker i tillegg fortløpende tid på å utvikle kursmaterialet, både i forhold til eksempelvis nye regler/satser/juridiske beslutninger, men også i forhold til tilbakemeldinger fra kursdeltakerne. Kurset vi holder i dag er veldig annerledes enn kurset vi holdt for bare noen år siden. 

4. Hva er det beste med å være frivillig i Nettverk etter soning?

 

Min motivasjon er å se menneskene bak saken, samt hjelpe folk tilbake til samfunnet. Og se at deltakerne bruker vår informasjon og kursing i praksis er for meg veldig verdifult.

5.  Hva har du lært?

At det ligger mye skjebner bak deltakerne. Det er ofte komplekse grunner til at man får gjeldsproblemer. Det er ikke bare at de ikke bryr seg. Vi ser ofte at deltakerne har en tøff barndom og at de trekker dette med seg inn i voksenlivet hvor en av konsekvensene er å miste kontroll av økonomien. Min erfaring er også at deltakerne, når vi møter de på første kurskveld, er avventende og skeptiske, men innen kurskveld to ser vi som regel endring i holdningene, de er mer positive og interessert, samt oppriktig glade for at vi er der.

6. Hva er ditt beste minne eller historie fra kursene?

Mitt beste minne må være en kursdeltaker som jeg møtte på min første kurskveld. Hun utmerkete seg ved at hun var veldig engasjert og stilte gode spørsmål. Noen år senere så jeg henne igjen da Røde Kors lanserte nye lokaler hvor kronprinsesse Mette Marit var til stede. Den tidligere kursdeltakerne var blitt foredragsholder for Røde Kors og hadde fått fast jobb. Det var første gang jeg virkelig så effekten av kurset vi hadde holdt, og det var utrolig kult å være en liten del av hennes vei tilbake til en ordinær hverdag.

7. Hva er det mest utfordrende med å holde kurs for Nettverk etter soning?

Det kan være utfordrende å svare for vurderinger og beslutninger tatt av hele inkassobransjen. Det er også en utfordring å snu frustrasjon mot inkassoselskapene om til en forståelse for at gjeld må betales, at inkassoselskaper må ha de rutinene de har, og at vi ikke er fienden, men at vi ønsker en løsning på lik linje med dem. Da må vi fortelle om inkasso på en enkel og forståelig måte.

8. Hvorfor vil du anbefale andre å bli frivillig?

Man får muligheten til å gjøre en konkret forskjell i menneskers liv. Å møte disse menneskene og høre deres historier er også verdifullt å ha med seg når man saksbehandler hver dag.