«Mangfold beriker arbeidsmiljøet og styrker virksomheten»

Mangfold er en viktig del av samfunnet vårt, og dermed også viktig å gjenspeile i yrkeslivet. For meg inkluderer mangfold ikke bare kjønn, men også andre aspekter som erfaring, nasjonalitet, etnisitet, alder osv. Det beriker arbeidsmiljøet og styrker virksomheten.

Anette Willumsen, administrerende direktør i CMS Sales & Service Development og Markets, Intrum

Hvorfor er mangfold viktig i yrkeslivet?

Mangfold er en viktig del av samfunnet vårt, og dermed også viktig å gjenspeile i yrkeslivet. For meg inkluderer mangfold ikke bare kjønn, men også andre aspekter som erfaring, nasjonalitet, etnisitet, alder osv. Det beriker arbeidsmiljøet og styrker virksomheten.

Tror du at kvinner leder annerledes enn menn? Hvis ja, hvordan?

Jeg tror at det er noen forskjeller. Kvinner har en tendens til å inkludere menneskedimensjonen i større grad i sin lederstil. Det er mange kvinnelige ledere som ønsker å levere 100 % på alle parametere, og her kan vi lære av våre mannlige jevnaldrende at vi kan være fornøyd med «godt nok».

Hvordan vil du beskrive din måte å lede på?

Jeg har to viktige dimensjoner i min lederstrategi: våre ansatte og våre kunder. Jeg prøver å ha en veldig åpen, gjennomsiktig og direkte måte å lede på, slik at ingen trenger å lure på hva jeg mener. Min erfaring er at dette gir folk tillit og sikkerhet. I min ledelse setter jeg også klare mål som stemmer overens med mine direkte rapporter og delegerer deretter ansvar, slik at de kan fortsette å utvikle seg.

Mitt beste tips for unge kvinnelige talenter er å si ja til mulighetene som dukker opp, du vet aldri hvor dette fører deg.
Anette Willumsen, administrerende direktør i CMS Sales & Service Development og Markets hos Intrum.

Hva er ditt viktigste tips til unge talenter som starter sine karrierer?

Vær åpen og nysgjerrig. Sørg for å lære og utvide horisonten fra kollegaer som arbeider i forskjellige deler av organisasjonen, og å forstå den kommersielle siden av virksomheten. Takk ja til mulighetene som dukker opp, du vet aldri hvor dette fører deg.

Har du lagt merke til noen forskjeller i utfordringer mellom kvinner og menn i lederstillinger?

For å være litt brysk tror jeg at mannlige ledere generelt er litt modigere og tar risiko, som de fleste kvinner ikke ville tatt.

Hva gjør deg mest stolt i arbeidet ditt hos Intrum?

Den viktige rollen Intrum har i samfunnet og vårt ansvar for å lede an til en sunn økonomi for enkeltpersoner, våre kunder og samfunnet generelt. Jeg er ekstra stolt når jeg besøker kontaktsentrene våre (selvfølgelig før Covid) og sitter sammen med en kontaktsenteransatt og hører på samtalen han eller hun har med en kunde. Jeg er veldig imponert over hvordan kollegaene mine takler den vanskelige økonomiske situasjonen noen mennesker befinner seg i, og hvordan de klarer å få kontakt og hjelpe denne personen.