«Mangfold og meritokrati er bra for kollegaer og bra for virksomheten»

«Mitt fokus er å motivere og tilpasse teamet mitt, slik at de beveger seg i riktig retning, og jeg stoler på at de også vil gjøre det samme med teamene sine for å komme dit vi trenger å være som en organisasjon,» sier Georgios Georgakopoulos, administrerende direktør, Intrum Hellas.

Georgios Georgakopoulos, administrerende direktør for Intrum Hellas

Hvorfor er mangfold viktig i yrkeslivet?

Ved å omfavne mangfold har vi tilgang til et større spekter av talent. Mangfold gir også forskjellige perspektiver og kreativitet for å løse problemer, forbedre produktiviteten, innovasjonen og den samlede intelligensen. Viktigst av alt er de ansattes engasjement i noe vi tror på, og gjennom mangfold forbedres vårt renommé som et flott sted å jobbe.

Tror du at kvinner leder annerledes enn menn? Hvis ja, hvordan?

Alle har sin egen lederstil, som jeg mener ikke er kjønnsbestemt, men personbestemt. Jeg personlig, når jeg ansetter en seniorleder, ser etter ferdighetene og verdiene som kreves for å oppfylle stillingens krav i stedet for å fokusere på kjønnsforskjell.  Hvert teammedlem er kyndig og dyktig i den valgte rollen.

I Hellas er halvparten av toppledelsen kvinner. Hvordan oppnådde du en slik grad av kjønnsmangfold?

Det er ganske enkelt, vi rekrutterer og forfremmer ut fra meritt. Vi tilbyr stillinger til fagpersoner som utfører og lever etter våre verdier.

Ved å omfavne mangfold har vi tilgang til et større spekter av talenter. Mangfold gir også forskjellige perspektiver og kreativitet for å løse problemer, forbedre produktiviteten, innovasjonen og den samlede intelligensen.
Georgios Georgakopoulos, administrerende direktør for Intrum Hellas

Hvordan vil du beskrive din måte å lede på?

Jeg liker å inspirere teamet mitt og organisasjonen jeg leder for å nå vår overordnede visjon. Og gå foran med et godt eksempel. Mitt fokus er å motivere og tilpasse teamet mitt, slik at de beveger seg i riktig retning, og jeg stoler på at de også vil gjøre det samme med teamene sine for å komme dit vi trenger å være som organisasjon.

Hva er ditt viktigste tips for unge talenter som starter sine karrierer?

Gå opp din egen sti og vær trofast mot det du virkelig tror på. Husk å aktivt styre karrieren din. Spør deg selv: «Hva trenger jeg å oppnå i denne rollen, og hvilke ferdigheter må jeg utvikle for å nå neste rolle?»

Har du lagt merke til noen forskjeller i utfordringer mellom kvinner og menn i lederstillinger?

Jeg føler, gitt de vanskelighetene vi står overfor som et samfunn, at både mannlige og kvinnelige ledere møter lignende utfordringer når det gjelder å balansere et harmonisk privat- og arbeidsliv. Gitt vårt engasjement for inkludering av kjønn på alle nivåer i organisasjonen, føler jeg ikke at kvinner i lederstillinger i Intrum Hellas på grunn av kjønn står overfor andre arbeidsmessige utfordringer enn menn.

Hva gjør deg mest stolt i arbeidet ditt hos Intrum?

Å skape en organisasjon som kollegaer er glade for å jobbe i og forteller det til sine venner og familie! En virksomhet der vi har muligheten til å tiltrekke oss de beste kandidatene på markedet og skape et virkelig engasjerende arbeidsmiljø for alle. Lykkelige kollegaer betyr fornøyde kunder og sterk ytelse i virksomheten. Jeg er glad for å være en del av en slik organisasjon.