European Consumer Payment Report - Spesialrapport

Denne spesialrapporten gir deg innsikt i europeiske konsumenters forbruksvaner og økonomiske situasjon under koronautbruddet, og baserer seg på en undersøkelse fra mai 2020, gjennomført i 24 europeiske land. Europeiske funn viser blant annet at:

  • Koronautbruddet har gitt økt arbeidsledighet og inntekten, noe som har resultert i en nedgang i økonomisk velvære.
  • Økt gjeld og utgifter skaper bekymringer, spesielt blant yngre mennesker.
  • Europeiske konsumenter sparer mindre som følge av koronautbruddet, og fokuserer kun på nødvendige forbruksvarer.