European Payment Report 2022

European Payment Report 2022 sier noe om hvordan betalingsutfordringer påvirker over 11.000 selskaper i 29 europeiske land. Funnene fra årets rapport viser hvordan selskaper møter usikkerhet, krav til ESG og endring av vekstplaner.

European Payment Report (EPR) beskriver hvordan betalingsutfordringer påvirker utviklingen og veksten til europeiske selskaper. Hele rapporten ble lansert 21. juni.

Innsikten er basert på en undersøkelse gjort med 11.007 små, mellomstore og store selskaper på tvers av 29 europeiske land fra 15 ulike industrisektorer. Undersøkelsen ble gjennomført mellom 17. januar og 13. april 2022.

European Payment Report 2022 er en europeisk analyse på tvers av 29 europeiske land.

Hovedfunn:

  1. Selskapene er sultne på vekst.

    Til tross for inflasjon og økonomisk usikkerhet ønsker selskapene nå å se etter løsninger som er rigget for vekst.
  2. Selskapenes likviditet blir en utfordring.

    Det er stor enighet om at likviditet vil bli en stor utfordring for mage selskaper i tiden som kommer, noe som vil kreve omstilling for mange.
  3. Bærekraft blir enda viktigere.

    Raskere betaling fra kundene spiller fra dag til dag en enda viktigere rolle når det handler om selskapenes bærekraft (ESG).

Bestill rapporten: