Slik reduserer du kredittiden ved å bruke et inkassobyrå

Slik reduserer du kredittiden ved å bruke et inkassobyrå

Visste du at jo lenger tid du bruker på å registrere en sak til inkasso etter forfallsdato, jo mindre blir den gjennomsnittlige prosentvise løsningsgraden? Med andre ord: jo raskere du får sendt inn saken, jo større er sjansen for at du får tilbake pengene dine. Vi viser deg hvordan du kan redusere kredittiden ved bruk av et inkassobyrå.

Er det ett element din bedrift bør ha full kontroll over, så er det dette: Eventuelle betalinger kundene deres skylder dere. Den gjennomsnittlige prosentvise løsningsgraden etter 90 dager til inkasso er nærmere 50 % bedre dersom du benytter deg av et inkassobyrå 20 dager etter første forfall sammenlignet med 100 dager etter første forfall. Er du ikke raskt nok ute, kan du dermed potensielt tape mye penger.

Det å være “snill” med kundene dine som skylder penger kan kanskje virke som en god idé der og da, men det vil gjøre det vanskeligere for deg i fremtiden – og kan gjøre at du taper en god del penger.

Slik går du frem for å redusere kredittiden med inkassobyrå

Bruk et inkassobyrå tidlig i prosessen

I forhold til fall i løsningsgraden bør du sende inn inkassosaken innen 60 dager etter første forfallsdato. Venter du lenger, viser statistikk at det blir vanskeligere for inkassobyrået å få inn pengene. Resultatet av saker som blir sendt inn mer enn 60 dager etter forfallsdatoen er at inkassobyrået bruker lenger tid, mer ressurser og får løst færre saker.

Derfor bør inkassobyrå involveres tidlig, og aller helst bør inkassosaken sendes inn mellom 14 og 60 dager etter første forfall. Du kan tidligst sende inn saken 14 dager etter første forfall.

Ha en fast kjøring én gang i måneden hvor du sender over alt utestående

Uavhengig av hvor gode forhold du har til dine kunder vil det aldri lønne seg å skåne disse kundene for inkasso. Mange tenker kanskje at kundeforhold ødelegges så snart et inkassobyrå involveres, men dette er ikke nødvendigvis tilfelle. Her kan du lese mer om hvordan Intrum jobber med dine kunder.

Faktisk kan profesjonelle og dyktige inkassobyrå styrke dine kundeforhold og øke lojaliteten fordi de vet hvordan de skal snakke med de som skylder penger og hvordan de skal legge til rette for et godt kundeforhold etter at inkassosaken er ferdig.

De største finansielle tapene mange bedrifter opplever er på de store, faste og gode kundene som de har lagt ned mye tid på. Hele 60-70 % av alt fremtidig tap er på det man karakteriserer som store, gode kunder.

Grunnen til det er rett og slett dette: Dersom det plutselig skulle gå dårlig med en av disse store kundene, enten de ikke klarer å betale for seg, eller enda verre, går konkurs, har du gitt veldig mye kreditt til denne kunden over lang tid. Da risikerer du å tape mye penger fordi du har skånet denne kunden fra å bruke et inkassobyrå.

Med inkassobyrå er du ikke lenger kundens bank

Unngå at kundene dine begynner å bruke deg som en bank ved at de hele tiden skyver på forfallet, unngår å betale purringen og drøyer med å betale. Dersom en kunde vet at du sender inn forfalte fakturaer til inkasso raskt vil kunden betale tidligere fordi de risikerer at det blir dyrere eller at de får en betalingsanmerkning. Ved å benytte deg av et inkassobyrå kan du i større grad kontrollere betalingsatferden til dine kunder.

Våre analysetjenester hjelper deg med å forstå effekten av å justere kredittpolicyen. Her kan du lese mer om våre analysetjenester.

Ha derfor en fast dato i måneden hvor du sender over alle utestående fakturaer til et inkassobyrå slik at du slipper å sitte igjen med skjegget i postkassen. Skulle en av dine kunder som skylder flere bedrifter penger gå konkurs, vil nemlig de som er raskest ute med å benytte seg av et inkassobyrå sikre seg pengene.

Bruk et inkassobyrå som gjør det enkelt for de som skylder penger å betale

Når du først skal sende en sak til inkasso lønner det seg å velge et inkassobyrå som gjør det enkelt for den skyldende parten å betale deg tilbake og som kan skreddersy inkassoprosessen basert på hvem det er som skylder penger.

På denne måten gjør du selve inkassoprosessen smertefri og effektiv, noe som sikrer at du får tilbake pengene raskere – og unngår å tape penger.

Sørg for å ha en fast purrerutine

Før det har gått så langt at en sak kan bli sendt til et inkassobyrå kan det også være fornuftig å ha noen rutiner for å gå gjennom fakturaer og se om det er noen betalinger som er utestående og som det kan være lurt å purre på.

Ved å ha klare rutiner på plass slipper du at dette blir et stort tidssluk som må gjøres unna i slutten av hver måned. Jo lenger du venter med å purre, jo lavere blir sannsynligheten for at du får drevet inn betalingen. Du kan sende en purring allerede ved forfall, og 14 dager etter første forfall kan saken sendes til inkasso.