Positivt med økte miljøkrav til leverandører i finansbransjen

Stadig flere private og offentlige aktører stiller krav om miljøtiltak fra sine leverandører. – Dette er en positiv og viktig utvikling som skjerper hele finansbransjen, sier Maria Wathne, ansvarlig for anbud i Lindorff.

Stadig flere private og offentlige aktører stiller krav om miljøtiltak fra sine leverandører. – Dette er en positiv og viktig utvikling som skjerper hele finansbransjen, sier Maria Wathne, ansvarlig for anbud i Lindorff.

I arbeidet med anbudsprosesser opplever Maria Wathne et tydelig grønt skifte i kravene som stilles fra offentlige og private virksomheter som vurderer å sette ut inkassotjenester til selskaper som Lindorff.

– De siste årene har vi sett en klar endring hos flere av våre kunder i form av tydelige forventninger om at vi som leverandør har nødvendige miljøsertifiseringer på plass, i tillegg til at vi har ambisjoner og mål som støtter opp under kundens egen strategi. Dette er helt klart positivt, for selv om vi har hatt et kontinuerlig fokus på miljøavtrykket vårt, har de økte kravene bidratt til at vi som selskap nå jobber enda mer strukturert og målbevisst på dette området. Generelt ser vi at økte miljøkrav er positivt for hele næringslivet, sier Wathne.

Begrenset kompetanse er en utfordring

Observasjonene bekreftes av Anskaffelsesundersøkelsen til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, som i Mai i år meldte om en økning i offentlige virksomheter som har en plan for å innrette innkjøpspraksisen på en mer miljøvennlig måte. I undersøkelsen fremgår det samtidig at mange innkjøpere opplever utfordringer i form av svak kompetanse og begrenset med ressurser til klima- og miljøarbeid.

– Dette gjør det viktig at næringslivet bruker anerkjente sertifiseringsordninger som gjør det mulig å sortere leverandører også for dem uten intern kompetanse på området, sier Wathne.

Miljøfyrtårn-sertifisering

Lindorff er blant 8000 norske bedrifter som er Miljøfyrtårn-sertifisert. Kriteriene for sertifiseringen er tilpasset ulike bransjer og har som mål å gjøre bærekraftarbeidet konkret og lønnsomt.

– Det er ikke tvil om at vi som et ledende inkassoselskap skal jobbe med bærekraft – det er en del av vårt samfunnsansvar. Klima og miljø er en veldig viktig del av dette ansvaret, men minst like viktig er vårt daglige arbeid hvor vi hjelper folk med å ta kontroll på sin gjeldssituasjon og betale det de skylder, samtidig som vi holder vi hjulene i gang hos små og store virksomheter som får betalt for solgte varer og tjenester, sier Camilla Gulsett, bærekraftansvarlig i Lindorff.

Ingen hvilepute

Hun understreker at sertifisering ikke er en hvilepute, men peker retning for et kontinuerlig arbeidet.

– Sertifiseringen bidrar til at vi år for år kan se hvilke områder vi forbedrer oss på og hvilke områder vi skal jobbe med. Et eksempel er nettopp våre innkjøpskriterier og hvilke forventninger vi selv har til våre leverandører sier Gulsett.

Camilla Gulsett, Bærekraftansvarlig i Lindorff