4 grep for bedre likviditet i bedriften under krisetider

Små og mellomstore bedrifter kan slite med sen betaling – mange føler seg presset til å akseptere lengre betingelser enn de føler seg komfortable med. Så hva kan du gjøre for å forbedre likviditeten til virksomheten din? Selv om det kan være utfordrende å holde likviditeten i gang, har vi samlet noen tips som kan hjelpe bedriften din med å holde hjulene i gang, selv i krisetider.

Hverdagen under pandemien snudde på hodet for mange bedrifter, og flere bransjer opplevde å få reduserte inntekter. Det førte til at mange bedrifter fikk en betydelig lavere omsetning, og ble nødt til å permittere medarbeidere. Flere bedrifter balanserte på en stram økonomisk line, og for å unngå konkurs er nødvendig ha stålkontroll på kostnader og inntekter.  Spesielt er det viktig  når regninger skal betales, og når inntektene kommer inn. Det gjelder å ha penger når du trenger dem.

Fremtidige kriser eller ikke, les Intrum sine 4 grep for bedre likviditet i små, mellomstore og store bedrifter. 

1. Få oversikt i et likviditetsbudsjett

Likviditetsbudsjett er et godt verktøy for å vite om du har penger eller ikke. Et likviditetsbudsjett systematiserer innbetalinger og utbetalinger og skal vise deg når og hvor mye du kan regne med å ha av tilgjengelige penger. Her finner du 5 enkle tips for å lage et likviditetsbudsjett. Der finner du også en gratis mal for å sette opp et likviditetsbudsjett.

2. Reduser kredittiden

Kredittid er et annet begrep som sier noe om hvor mye du har i kontante midler, eller likviditet. Dette er tiden det tar fra du har solgt en vare eller en tjeneste til du har penger på bok. I en dagligvarebutikk går det fort, for håndverkere tar det lengre tid. Denne tiden skal være så kort som mulig, først og fremst fordi kreditt du har gitt som regel er gitt uten at det er sikret mot noen verdier hos skyldner. Husk å:

  • Ha gode rutiner for fakturering, slik at du får raskere betalinger.
  • Ha så kort forfallstid på fakturaen som mulig.

Begge deler presser kredittiden ned, som per definisjon innebærer at du har mer av dine egne penger på bok enn om kredittiden er lenger. 

Les også: Slik reduserer du kredittiden ved å bruke et inkassobyrå.

3. Planlegg driften i et resultatbudsjett

Resultatbudsjett er en annen måte å planlegge driften på enn bare å se på likviditet. Dette skaper en oversikt over kostnader og inntekter over en gitt periode, altså hva det koster å drive bedriften målt opp mot de inntektene du har i den samme perioden. Dette gir deg informasjon om hvor lønnsom eller ulønnsom bedriften din er. Du kan lese gode tips om hvordan du setter opp et resultatbudsjett her. Der finner du også en gratis mal for et resultatbudsjett.

4. Få kontroll på økonomistyringen

Økonomistyring er fellesbetegnelse på det som er nevnt over. Intrum har laget en veiviser for nystartede bedrifter, som også er relevant for mer etablerte bedrifter som sliter. Denne oversikten har en forenklet tilnærming knyttet til om du er enkeltpersonforetak eller aksjeselskap. Den trekker også frem temaer som regnskapsføring og merverdiavgift. Les mer om hvordan du får god økonomistyring her.