Slik sikrer MyBank at de riktige kundene får lån

Slik sikrer MyBank at de riktige kundene får lån

For MyBank er målet å gi kreditt til de som er i stand til å håndtere lånet. Strategisk bruk av analyser og god datakvalitet har vært nøkkelen for å nå målet.

- For oss handler det om å ta ansvar. I Norge kommer det alltid til å være etterspørsel etter kreditt. Da er det viktig at vi som finansierer forbrukerne gir lån til de som er i stand til å håndtere lånet. Ingen tjener på at folk ikke klarer å betale lånet, sier CEO Christen Johan Fredriksen i MyBank.

MyBank driver i dag med usikrede lån knyttet til forbruk og sparing på høyrentekonto. Å innvilge kreditt til de riktige personene er en viktig, men krevende oppgave. For MyBank er det avgjørende å ta gode valg før et lån blir innvilget. Det er fort gjort å vurdere feil. Det hender også at folk havner i en vanskelig livssituasjon.
- Det er også dessverre en del som ikke er helt oppriktige om hvordan situasjonen deres er i søkeprosessen. Dette kan være vanskelig å oppdage i en del tilfeller, forteller Fredriksen.


Bruker analyser utover standard kredittsjekk

For å ta best mulig vurdering valgte MyBank å bruke data og analyser fra Lindorff. Fredriksen påpeker at det er MyBank som tar avgjørelsen om hvem som får lån, men at den bygger på en grundig kredittvurdering. Blant annet basert på data fra Lindorff.
 - Det er en stor jobb å vurdere søknader om lån, og det er under 10 prosent av de som søker  om lån som får innvilget dette, det er en myte at bankene gir usikrede lån til alle som søker, forklarer Fredriksen.

Utfordringen med å innvilge kreditt er å ta riktig mengde risiko. For å få til dette har Lindorff og MyBank utviklet et scorekort, som baserer seg på blant annet Lindorffs inkassohistorikk. Scorekort er et alternativ til bankens interne tall og kredittsjekker basert på offisielle betalingsanmerkninger. Mens det er ca. 230.000 personer med offisielle betalingsanmerkninger i Norge, inneholder databasen til Lindorff over 750.000 personer med betalingshistorikk. Scorekortet bruker statistiske modeller til å identifisere kunder med høy risiko for mislighold, men som ikke har aktuelle betalingsanmerkninger.

Det er mulig å fange opp kunder du vil unngå, men som ikke har fått betalingsanmerkning ennå.
Christopher Knutsen

I tillegg til å omfatte flere personer gir scorekortet informasjon utover betalingsanmerkninger. Blant annet ved å inkludere historikk i perioden fra en faktura forfaller til personen får en betalingsanmerkning.

 - Denne informasjonen gir et mer nyansert bilde og en bedre indikasjon på om kunden vil betale. Det er også mulig å fange opp kunder du vil unngå, men som ikke har fått betalingsanmerkning ennå, forklarer analytiker i Lindorff, Christopher Knutsen.

Les mer om scorekort.

VERDIFULL VURDERING: Hvem som skal få lån og ikke er en viktig prioritering for MyBank. Derfor var det et naturlig valg å basere vurderingen på flere datakilder. Saken fortsetter under bildet.

Vurderer risiko med inkassodata

MyBank er også opptatt av å ha god kontroll på risikoen knyttet til kundene som har fått innvilget lån. For å kontrollere risikoen bruker de tjenesten bonitetsanalyse, en analyse som baserer seg på inkassodata. Ved først å anonymisere MyBanks kunder for så å koble hele Lindorffs inkassodatabase med kredittporteføljen kan banken justere risikonivået på et tidligere tidspunkt, sammenlignet med kun å bruke tapsavsetninger som en indikator på risiko. I tillegg kan banken forbedre sin evne til å vurdere fremtidige kunder.
 - Fordi inkassodata er et tidlig tegn på tap, gir bonitetsanalysen innsikt på et tidligere stadium enn tapsdata. Dette kommer naturlig nok av at en sak går til inkasso før det blir registrert et tap hos kredittgiver, sier Knutsen.

Les mer om bonitetsanalyse.

Bonitetsanalysen gjør det i tillegg mulig å avsløre risikoutviklingen i ulike markedssegmenter, for eksempel for ulike produkter. Denne innsikten er viktig for MyBank, som tilbyr flere typer usikrede lån. På denne måten fanger de opp endringer i risikoen på et tidlig tidspunkt, noe som gjør at banken også kan gjøre endringer på et tidlig tidspunkt.


Bygger bank med gode partnere

Å involvere samarbeidspartnere i viktige deler av driften er ikke nytt for MyBank. Helt siden oppstarten i januar 2017 har de vært tro til den samme forretningsmodellen – outsource tjenester som ikke er en del av bankens kjernekompetanse.

Moderne bankdrift i dag er for oss å bruke samarbeidspartnere.
Christen Johan Fredriksen

- Vi er en bank som er bygget på at de få som jobber her kun arbeider med selve bankhåndverket, resten setter vi ut. Moderne bankdrift i dag er for oss å bruke samarbeidspartnere, sier Fredriksen.¬

MyBank har blant annet samarbeidet med Lindorff siden oppstarten, hvor analysetjenestene er en av flere tjenester. Outsourcingen gjør at MyBank kan operere som en liten og effektiv organisasjon, samtidig som de får tilgang på viktig kompetanse. Uansett hvilken tjeneste som settes ut er MyBank opptatt av at kundene får en helhetlig og god opplevelse.
- Det er viktig å få frem at de aller fleste kunder gjør opp for seg, samtidig som de er meget godt fornøyd med både produktene og servicen vår, sier Fredriksen.

Ønsker du å analysere risikoen i din bedrift?