Nettverk etter soning

Nettverk etter soning

Siden 2013 har Intrum samarbeidet med Røde Kors Nettverk etter soning, et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv.

For å hjelpe de som sitter og har sittet i fengsel til å møte hverdagens ulike utfordringer, fokuserer Nettverk etter soning på utdannelse og arbeidstrening, og ikke minst kunnskap om gjeld og personlig økonomi.

Intrum bidrar som kursholdere innen inkasso og gjeld og deler kunnskap om hvordan veien mot gjeldsmestring kan se ut. Hvert år holder vi 15-20 kurs for både innsatte i norske fengsler, ansatte i kriminalomsorgen og frivillige.

De siste årene har vi hatt størst fokus på å hjelpe tidligere innsatte med å forstå hvordan de kan leve med gjeld og hvordan de best kan disponere sin egen økonomi. Målet er å bidra til at færre innsatte og tidligere innsatte får gjeldsproblemer.

Vil du vite mer om tilbudene til Nettverk etter soning i Oslo eller jobbe som frivillig? Les mer om Nettverk etter soning på nettsiden til Røde Kors.