Amnesty Internationals regnbuekampanje

Intrum støtter i år Amnesty International som jobber for menneskerettigheter verden over.

Det er en menneskerett å kunne være den du er, og elske den du vil. Men over hele verden blir mennesker diskriminert og forfulgt - bare for å være seg selv. Sammen støtter vi arbeidet for mangfold og kjærlighet.

Bilde og rettigheter: Amnesty International

Amnestys regnbuekampanje står opp mot diskriminering verden over. Sammen bidrar vi til et mer inkluderende samfunn der alle har de samme mulighetene.

Vi i Intrum ønsker å bidra til et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv. Vi utgjør alle en ressurs for samfunnet, uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell legning. Vi anerkjenner vår forskjellighet og vet at dette er en styrke.