Forklaring på remisseoppstilling

En remisseoppstilling er en forklaring på en utbetaling som er gjort når en som skylder penger har betalt deler eller hele kravet.

Remisseoppstillingen skal benyttes som bilag i regnskapet og forklarer eventuelle fratrekk som provisjonsbelastning og momsbelastning av renter/salær/provisjon.

Forsinkelsesrenter

Under punktet «renter» ser du hva som har blitt utbetalt (remittert) av forsinkelsesrenter.

  • Når forsinkelsesrenter blir beregnet i saken anses dette som en av våre innfordringstjenester og er dermed en momspliktig tjeneste.
  • I de fleste avtalene med små og mellomstore bedrifter tilfaller forsinkelsesrentene Intrum, men vi er fremdeles pliktig til å belaste kunden for momsen.

Vi remitterer da ut 100% av forsinkelsesrentene og belaster 75% (som inkassotjenester) + 25% moms.

I dette tilfellet føres da kr 305,13 som en momsbelastning og er en del av totalbeløpet på kr 1 222,91 vi har belastet i moms.